Lyčių lygybės skatinimas profesinėse sąjungose ir darbo tarybose

Birželio 29 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) būstinėje įvyko baigiamasis projekto „Lyčių lygybės skatinimas dalyvaujant darbuotojams ir sprendimų priėmimas profesinėse sąjungose ir darbo tarybose“ renginys, kurį suorganizavo LPSK Moterų centras. Dalyves pasveikinusi LPSK pirmininkė Inga Ruginienė sakė, jog Europos mastu lyčių lygybės tema šiuo metu yra viena svarbiausių, o LPSK Moterų centras yra šios temos propaguotojas Lietuvoje.

Projektą LPSK vykdo kartu su OPZZ (Lenkija) ir Juodkalnijos Telekomo profesine sąjunga. Šalys, projekto partnerės, buvo įpareigotos surengti po 5 viešinimo seminarus-diskusijas. Ši veikla buvo patikėta LPSK Moterų centrui. Renginiai įvyko keliuose Lietuvos miestuose: Panevėžyje, Visagine, Trakuose ir Vilniuje (2 seminarai).

Projekto iniciatoriai pateikė rekomendacinio pobūdžio darbotvarkę, taigi ji buvo labai panaši visuose seminaruose (ją galima rasti čia). Juose dalyviai buvo supažindinti su projekto tikslais, pagrindinėmis veiklomis, laukiamais rezultatais.

Baigiamajame renginyje dalyvavo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėja Laima Vengalė-Dits. Ji supažindino moteris su šios institucijos veikla, dažniausiai pasitaikančiais diskriminacijos atvejais tiek paslaugų, tiek darbo aplinkos sferose, atsakė į renginio dalyvių klausimus.

LPSK MC pirmininkės pavaduotoja Daiva Atmanavičienė supažindino su pagrindinėmis ES lyčių lygybės ir nediskriminavimo direktyvomis: Direktyva 2006/54 / EB dėl lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinėje srityje, Direktyva 79/7 / EEB dėl tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos dėl lyties draudžiama įstatymais nustatytoms socialinės apsaugos sistemoms ir Direktyva 2010/41 / ES savarankiškai dirbantiems asmenims,  Direktyva 2004/113 / EB dėl diskriminacijos dėl lyties,  Nėštumo direktyva (92/85 / EEB), Vaiko priežiūros atostogų direktyva (2010/18 / ES),  darbo ne visą darbo dieną direktyva (97/81 / EB). Pranešėja įvardijo nacionalinius teisės aktus, kuriuose įtvirtintos minėtų direktyvų nuostatos, supažindino su atsakomybe už pažeidimus lygių galimybių srityje (Pristatymas). Pirmininkės pavaduotoja informavo renginio dalyves, ką LPSK MC yra nuveikęs per paskutinius 2 metus lygių galimybių užtikrinimo srityje.

LPSK MC pirmininkė Irena Petraitienė seminaruose dalyvėms pateikė medžiagą apie kolektyvinių sutarčių sudarymą, kolektyvines derybas, profesinių sąjungų bei darbo tarybų atstovavimo  galimybes, darbuotojų atstovų veiklos garantijas, pabrėžė, kad būtina užtikrinti geresnį darbuotojų lyčių lygybės skatinimą profesinėse sąjungose, darbo tarybose.

Daiva Atmanavičienė, LPSK Moterų centro pirmininkės pavaduotoja

moterys 1moterys2

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!