“Philip Morris” profesinių sąjungų atstovų susitikimas

Gegužės 22 d. Klaipėdoje vyko Philip Morris profesinių sąjungų atstovų iš Lenkijos, Rumunijos, Ukrainos ir Lietuvos susitikimas.

Susitikimo metu buvo aptariamas tolesnis profesinių sąjungų bendradarbiavimas, diskutuojama kolektyvinių sutarčių, darbo laiko, darbo saugos, darbo apmokėjimo , naujų narių pritraukimo, kvalifikacijos kėlimo, senėjančios darbo jėgos klausimais. Susitikime dalyvavo ir Tarptautinės maisto pramonės ir giminingų šakų profesinių sąjungų (IUF) atstovas Kirill Buketov, kuris atsakingas už tabako ir žuvies pramonę.

Rytoj profesinių sąjungų atstovai lankysis Klaipėdos “Philip Morris International” fabrike, o vakare susitiks su “Vičiūnų” įmonių grupės Plungėje profsąjungos komiteto nariais. Įmonės vadovai nesutiko, kad IUF ir LMP atstovai apsilankytų įmonėse Plungėje.

Gegužės 23 d. IUF atstovas Kirill Buketov pristatė pranešimą apie tabako kompanijų veiklą ir būsimus pasikeitimus pasaulyje. Pasirašyta bendrų veiksmų koordinavimo ir keitimosi informacija tarp Philip Morris įmonių profesinių sąjungų Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Ukrainoje ir kitose šalyse sutartis.