Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena bei Tarptautinė darbo diena Utenoje

Šeštadienį, balandžio 28d., Utenio aikštėje Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Utenos rajono centre bendradarbiaujančių profesinių sąjungų atstovai ir Lietuvos socialdemokratų partijos Utenos skyriaus nariai pažymėjo dvi svarbias datas: Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną ir Tarptautinę darbo dieną.

Utenoje ši tradicija tęsiasi eilę metų. Šiais metais nuspręsta šias abi datas pažymėti Utenio aikštėje. Čia buvo paruošta palapinė, kurios prieigose buvo išdėstytos LPSK paruoštos atmintinės darbuotojams apie esmines darbo sąlygas, įsigaliojusias nuo 2017 m. liepos 1d., priėmus naująjį Darbo kodeksą, taip pat suvenyrai, ženklinantys VDI ir LPSK socialinio dialogo bendrą projektą bei kita. Prie palapinės puikavosi du stendai: vienas su LPSK Utenos rajone bendradarbiaujančių profesinių sąjungų pavadinimais, antras – su LSDP simbolika.

Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena – balandžio 28-oji – šiais metais pirmą kartą pažymima kaip oficiali Lietuvos Respublikos atmintina diena. Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, per atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės metus, t. y. 1992-2017, žuvo 2303 darbuotojai, sužalota apie 83 tūkst. darbuotojų. Tik per 2018 metų kelis mėnesius darbe žuvo 12 žmonių, – kviesdama renginio dalyvius, žuvusiųjų atminimą pagerbti tylos minute, konstatavo LPSK Utenos rajono centro pirmininkė Laimutė Taleikienė.

VDI Utenos skyriaus paruoštą pranešimą, skirtą Pasaulinei DSS dienai perskaitė Birutė Zabarskienė, Darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos narė prie VDI Utenos skyriaus, UAB “Utenos vandenys “ darbuotojų profsąjungos organizacijos pirmininkė. 2017 m. skaudūs įvykiai neaplenkė ir Utenos apskrities įmonių, kur įvyko du sunkūs NA ir du mirtini nelaimingi atsitikimai. Vieno NA metu žuvo vairuotojas, t. y.Utenos rajono įmonės darbuotojas.

Profesinėms sąjungoms svarbu, kad darbdavys užtikrintų saugias ir sveikas darbo sąlygas dirbantiesiems, o darbuotojas turi įstatymuose nustatytą teisę atsisakyti dirbti, jeigu iškyla pavojus jo saugai ir sveikatai, žinoma, ir jis pats besąlygiškai turi laikytis darbų saugos reikalavimų.

Toliau sekė sveikinimai Gegužės Pirmosios – Tarptautinė Darbo dienos proga ir linkėjimai, kad visų dirbančiųjų vienybė ir solidarumas, ginant savo teises tiek darbų saugos, socialinės gerovės, darbo, darbo apmokėjimo srityse pasiektų ES lygį, gyventojai nepaliktų Lietuvos, o grįžę iš emigracijos stiprintų savo šalies ekonomiką ir padėtų kurti gerovės Valstybę.

Renginio dalyviai keitėsi suvenyrais, bendravo, vaišinosi socialdemokratiniais ir profsąjunginiais saldainiais, arbata ir kitaip maloniai leido laiką.

Už dalyvavimą ir įvairiapusę pagalbą, organizuojant renginį noriu padėkoti AB “Utenos trikotažas” profesinei sąjungai (pirmininkei Vilijai Bierontienei); UAB „Utenos vandenys“ darbuotojų profsąjungos organizacijai (pirmininkei Birutei Zabarskienei), Utenos socialinės globos namų darbuotojų profesinei sąjungai (pirmininkei Danguolei Diktarienei); Utenos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinei sąjungai (pirmininkei Laimutei Sirvydienei ir tos pačios organizacijos DSSK nariui Vaclovui Samuoliui); VĮ „Utenos miškų urėdija” profesinei sąjungai ir jos pirmininkui Vaidui Pakeriui, Utenos rajono bibliotekų darbuotojų profesinei sąjungai (pirmininkei Vidai Juškienei); Utenos apskrities Valstybės tarnautojų ir darbuotojų profesinei sąjungai (pirmininkui Viktorui Vieversiui); Utenos apskrities centrinio pašto darbuotojų profesinei sąjungai (pirmininkei Irenai Kaušylienei).

Nuoširdi padėka ir Linui Bražioniui, LSDP Utenos skyriaus pirmininkui, taip pat tarybos nariams Zitai Ringelevičienei, Editai Urbonienei bei Ignui Vaškeliui už nuoširdų ir dalykišką bendradarbiavimą, stiprinant socialinį dialogą ir socialinę politiką Utenos regione.

Informaciją parengė Lietuvos profesinių sąjungų Utenos rajono centro pirmininkė Laimutė Taleikienė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!