Švietimo profesinės sąjungos pagerino išėjimo iš darbo sąlygas

2017 m. tarp švietimo profesinių sąjungų ir Vyriausybės įgaliotos Švietimo ir mokslo ministerijos pasirašyta sutartis duoda vaisių.

Vienas iš šios sutarties punktų kalba apie finansinių paskatų mokytojų, visų pirma, sulaukusių pensinio amžiaus skaičiui optimizuoti. Žinant, kad kiekvienais metais vis daugiau dirbančių mokytojų perkopia per pensinio amžiaus ribą ir nori oriai pabaigti ilgametę pedagoginę karjerą, šio kolektyvinės sutarties punkto įgyvendinimui švietimo profesinės sąjungos teikia ypatingą dėmesį.

2018 m. kovo 26 d. ministrė Jurgita Petrauskienė pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašą. Profesinės sąjungos ekspertai, analizuodami galimas šio teisės akto taikymo pasekmes, pastebėjo kelis trūkumus. Visų pirma, šiomis lėšomis praktiškai negalės naudotis ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, nes absoliučia dauguma atvejų, nebus galimybės pasiekti nė vieno iš dokumente nurodytų rezultatų. Taip pat, minėtomis lėšomis sunkiai galės pasinaudoti ir šalių sutarimu darbo sutartis norintys nutraukti pradinių klasių mokytojai. Galų gale, apraše nuo šešių iki penkių sumažėjo maksimalus galimas gauti išeitinių išmokų kiekis. Įvertinus minėtus trūkumus, buvo pateikti atitinkami pasiūlymai dėl jau įsigaliojusio teisės akto.

Švietimo ir mokslo ministerijos reakcijos nereikėjo ilgai laukti – jau balandžio 20 d. dienos šviesą išvydo pasikeitęs aprašas, kuriame buvo atsižvelgta į mokytojų atstovų pastabas. Jame atsirado papildomas kriterijus, kurį dabar realiai galima pritaikyti ikimokyklinio ugdymo pedagogai bei pradinių klasių mokytojai, panorę šalių susitarimu nutraukti darbo sutartį. Kartu, atsirado pataisa, leidžianti daugiau nei 25 metų pedagoginį stažą turintiems mokytojams ir norintiems šalių susitarimu nutraukti darbo sutartį, prašyti šešių vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio išeitinių kompensacijų.

Kolektyvinę sutartį pasirašiusios švietimo profesinės sąjungos siekdamos toliau tobulinti galiojančią švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį, su Švietimo ir mokslo ministerijos sutarė gegužės 24 d. pradėti derybas dėl sutarties papildymo. Žinodami, kad dvi šalies švietimo profesinės sąjungos – Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga – nepasirašė šios sutarties, raštu kreipėsi į jų vadovus, kviesdamos prisijungti prie jos. Tai leistų abiem organizacijoms efektyviai atstovauti savo nariams, inicijuojant reikalingus teisės aktus.

Ministrės įsakymą rasite čia>>

 

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos informacija
Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!