Europos Komisijos siūlymai efektyvinti Europos Sąjungos darbą

Šiandien Europos Komisija skelbia keletą praktinių būdų, kaip padidinti Europos Sąjungos darbo efektyvumą ir pagerinti ryšį tarp ES institucijų vadovų ir Europos piliečių.

Šie dokumentai parengti 2018 m. vasario 23 d. neoficialiam vadovų susitikimui.

Pagrindiniai aspektai:

  • Europos Parlamento rinkimų procesas, atsižvelgiant į 2014 m. pagrindinių kandidatų (Spitzenkandidaten) modelio patirtį. Pranešime apie Sąjungos padėtį 2017 m. Pirmininkas Junckeris sakė, kad 2014 m. pagrindinių kandidatų eksperimentas turi tęstis. Šiandien Komisija nurodo, kaip procesą tobulinti laikantis galiojančių Sutarčių ir išsaugant ES institucijų pusiausvyrą ir pusiausvyrą tarp valstybių narių. Pavyzdžiui, politinės partijos raginamos anksčiau, iki 2018 m. pabaigos, apsispręsti dėl pagrindinio kandidato ir anksčiau pradėti rinkimų kampaniją. Komisija taip pat rekomenduoja aiškiau parodyti nacionalinių ir Europos partijų sąsajas. Šalių politinės partijos turėtų aiškiai nurodyti, kurioms Europos partijoms jos priklauso, pavyzdžiui, naudoti jų logotipą per kampaniją ir balsavimo biuleteniuose. Jos taip pat turėtų pareikšti aiškią poziciją svarbiais Europos klausimais ir nurodyti, prie kurios Europos Parlamento frakcijos jos ketina prisijungti ir ką rinks Europos Komisijos pirmininku.
  • Europos Parlamento sudėtis. Europos Vadovų Taryba, remdamasi Europos Parlamento pasiūlymu, turi spręsti dėl 2019–2024 m. kadencijos Europos Parlamento sudėties ir Jungtinei Karalystei pasitraukus likusių vietų. Viena galimybė – dalį tų vietų skirti tarpvalstybinei rinkimų apygardai, kuri aiškiau atspindėtų rinkimų Europos aspektą, nes atvertų kandidatams galimybę pasiekti daugiau piliečių visoje Europoje. Komisija palankiai vertina tarpvalstybinių sąrašų idėją, tačiau, norint ją įgyvendinti 2019 m. rinkimuose, reikalingas vieningas Tarybos pritarimas ir pakeitimai visų 27 valstybių narių rinkimų įstatymuose.
  • Europos Komisijos sudėtis. Šiuo metu Komisijos narių kolegiją sudaro 28 nariai, t. y. po vieną iš kiekvienos valstybės narės. Iki naujos Europos Komisijos paskyrimo vadovai turi nuspręsti: išsaugoti vieno nario iš kiekvienos valstybės narės principą ar Komisiją sumažinti. Mažesnė vykdomoji institucija teoriškai veiktų efektyviau, būtų lengviau valdoma ir leistų tolygiau paskirstyti atsakomybės sritis. Tačiau mažesnė Komisija reikštų, kad kai kurios valstybės narės nebeturėtų atstovų politiniu institucijos lygmeniu.
  • Dviguba Komisijos ir Europos Sąjungos Tarybos pirmininko pareigybė. Vienam asmeniui einant abi – Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Europos Komisijos pirmininko – pareigas Sąjungos struktūra galbūt taptų efektyvesnė. Tai įmanoma nekeičiant galiojančių Sutarčių. Sujungti abiejų institucijų nėra būtina. Europos Komisijos pirmininkas jau yra Europos Vadovų Tarybos narys.

 

Daugiau informacijos: http://europa.eu/!qG68jU

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!