Baigiamoji projekto jaunimui konferencija

Malagoje, Ispanijoje, vyksta baigiamoji projekto “Didesnis jaunųjų darbuotojų dalyvavimas sprendimų priėmime įmonėse” konferencija.

Joje Lietuvai atstovauja Ieva Malaukytė, AlinaTankeliun ir Solveiga Dambrauskaitė. Pateikiami kiekvienos šalies anketų atsakymai ir jų procentinė dalis. Visos šalys turėjo keletą mėnesių platinti anketą jaunimui ir šiuo metu yra analizuojama dabartinė padėtis kiekvienoje projekte dalyvavusioje valstybėje.

Tikimasi, kad šis projektas padės geriau pasiruošti ateičiai ir atliepti kylančius iššūkius.

Projekto išvados, rekomendacijos bus parengtos ir paskleistos artimiausiu metu.

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!