Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje pristatyta regionų Baltoji knyga

Gruodžio 15 d., penktadienį, įvyko Nacionalinės regioninės plėtros tarybos, veikiančios prie Vidaus reikalų ministerijos, posėdis. Jame pristatyta Baltoji knyga. 

Parsisiųskite čia: Regionines_politikos_baltoji_knyga_20171215

Baltojoje knygoje įvardyti svarbiausi iššūkiai – geografiškai subalansuotas, darnus ir tvarus augimas bei kokybiškų gyvenimo sąlygų sudarymas visoje Lietuvoje. Be to, išskirti ir keturi regioninės politikos uždaviniai: sukurti veiksmingos regioninės politikos sistemą; užtikrinti, kad darnus ir tvarus ekonomikos augimas būtų geografiškai subalansuotas; sudaryti kokybiško gyvenimo sąlygas visoje Lietuvoje; pagerinti regionų įvaizdį.

Šis dokumentas parengtas diskutuojant ir tariantis su Lietuvos savivaldybių merais, ministerijomis, verslo atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis. Baltoji knyga – tai gairės, nurodančios kokių realių veiksmų būtina imtis, siekiant pagrindinio regioninės politikos tikslo – sudaryti oraus, saugaus, sveiko ir patrauklaus gyvenimo ir darbo sąlygas visoje Lietuvoje.

Įgyvendinant Baltojoje knygoje numatytus uždavinius, bus siekiama į savivaldai ir regionams svarbių klausimų sprendimą įtraukti kuo daugiau gyventojų ir ekonominių bei socialinių partnerių. Vietos savivaldai bus priskirta ekonominės aplinkos gerinimo funkcija bei tam reikalingos priemonės. Be to, numatyta finansiškai motyvuoti savivaldybes už atsirandančias darbo vietas ir augantį gyventojų skaičių. Taip pat bus siekiama, kad gyventi ne didmiesčiuose taptų madinga. Šiuo tikslu bus skleidžiamos gerosios žinios apie galimybes mokytis, dirbti, auginti vaikus ir gyventi regionuose. Valstybės institucijos skatins palaikyti glaudžius ryšius su užsienyje gyvenančiais Lietuvos piliečiais ne tik valstybės, bet ir savivaldybių ar regionų lygiu. Norima, jog gyventojai patys taptų aktyviais savo regionų atstovais, o nuomonės formuotojai bandys įtikinti visuomenę, kad ir regionuose gera gyventi.

Priminsime, kad Nacionalinė regioninės plėtros taryba –  tai konsultacinė grupė, susidedanti iš ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, socialinių ir ekonominių partnerių atstovų ir regionų plėtros tarybų pirmininkų. Ji prisideda formuojant pagrindines regioninės politikos įgyvendinimo nuostatas:

  1. svarsto nacionalinės regioninės politikos tikslą, uždavinius ir priemones, atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas ir teikia išvadas bei pasiūlymus jų rengėjams ir Vyriausybei;
  2. svarsto nacionalinei regioninei politikai įgyvendinti skiriamas programas ir teikia išvadas bei pasiūlymus jų rengėjams ir Vyriausybei;

 

Parengė LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!