Kasmetinių atostogų suteikimas dalimis

Artėjant didžiosioms metų šventėms, dažnas darbuotojas nori praleisti kuo daugiau laiko su šeima. Tokiu atveju Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS) sulaukia daug narių klausimų ar pedagogas gali mokslo metų eigoje pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis ir tarp švenčių pasiimti kelias laisvas dienas.

Pirmiausiai reikia atkreipti dėmesį, kad Darbo kodekse, apibrėžiant kasmetines atostogas ir jų suteikimo tvarką, neišskirta nei viena profesija ar jų grupė. Vadinasi, visiems šalies darbuotojams Darbo kodekso nuostatos taikomos vienodai, taip pat ir pedagogams. Vienintelė išimtis, kuri taikoma pedagogams, yra kasmetinių atostogų suteikimas už pirmuosius darbo metus. Tokiu atveju jiems atostogos suteikiamos mokinių ir/ar studentų vasaros atostogų metu, nepaisant to, kada šie darbuotojai pradėjo dirbti mokykloje. Tačiau ši nuostata nepaneigia darbuotojo teisės prašyti suteikti kasmetines atostogas dalimis.

Kasmetinės atostogos – laisvas nuo darbo laikas, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti. Teisė pasinaudoti dalimi kasmetinių atostogų atsiranda, kai darbuotojas įgauna teisę į bent vienos darbo dienos trukmės atostogas. Darbo kodeksas aiškiai pasako, kad kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos ir dalimis, tačiau viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būt trumpesnė kaip 10 darbo dienų (12 darbo dienų, jei dirbama 6 dienas per savaitę). Vadinasi, jei darbuotojas naudos kasmetines atostogas dalimis, jis privalo vieną kartą atostogauti ne trumpiau kaip 10 (ar 12 ) darbo dienų iš eilės.

Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Kasmetinių atostogų suteikimas yra darbo santykių šalių bendras sutarimas, tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad Darbo kodeksas numato eilę darbuotojų, kurių prašymą suteikti kasmetines atostogas darbdavys privalo tenkinti. Tai: nėščios darbuotojos, tėvai, jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, darbuotojams, kurie mokosi nenutraukdami darbo, darbuotojams slaugantiems sergančius šeimos narius ir neįgaliuosius, asmenims sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų (reikalinga medicinos įstaigos rekomendacija).

Dar viena labai svarbi pareiga darbdaviui – darbuotojo šeiminių įsipareigojimų gerbimas. Darbuotojų prašymai, susiję šeiminių įsipareigojimų vykdymu, turi būti apsvarstyti ir į juos motyvuotai atsakyta raštu. Jei darbdavio motyvai darbuotojo netenkina, atsakymas gali būti skundžiamas darbo ginčus nagrinėjantiems organams. Taigi, jei mokytojas nori pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis viduryje mokslo metų ir kelioms dienoms su šeima išvykti pailsėti, turi raštu kreiptis į darbdavį, nurodydamas kada ir kiek dienų atostogų pageidauja, bei šeimines aplinkybes, dėl kurių šių atostogų prašoma. Jei atostogų prašoma ne dėl šeiminių aplinkybių, tiesiog raštu nurodoma kada ir kiek atostogų dienų norima panaudoti. Darbdavys, nenorintis suteikti kasmetinių atostogų, privalo raštu ir argumentuotai atsakyti dėl kokių priežasčių atsisako išleisti darbuotoją pailsėti. Tai turi būt svarios priežastys.

 

Šaltinis: Lietuvos švietimo profesinė sąjunga

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!