LSSO: daug kur slaugos specialistų algos didintos vos 1-5 eurais

Lapkričio 22 d. Lietuvos slaugos specialistų organizacijos biure įvyko LSSO direktorių tarybos posėdis.

Posėdyje dalyvavo LSSO skyrių direktoriai, LSSO vadovybė, skyrių direktorių pavaduotojai. Jo metu svarstyti slaugytojų darbo užmokesčio didinimo, darbo sąlygų klausimai, darbo ir socialinės problemos, PSDF informacija apie 2018 m. sveikatos biudžetą bei finasinius prioritetus, socialinio dialogo su Sveikatos apsaugos ministerija, Seimo sveikatos reikalų komitetu apžvalga, profsąjungų derybos su SAM atstovais dėl medikų darbo užmokesčio didinimo (2017-11-08), tarptautinis LSSO bendradarbiavimas, LSSO švietimo renginių slaugytojams organizavimas 2017-2018 m., LSSO 25-mečio minėjimo organizaciniai klausimai.

Skyrių direktoriai pristatė savo veiklos ataskaitas, kuriose informavo, kad slaugytojų darbo užmokestis 2017 m. įvairiuose regionuose ir įstaigose didinamas nevienodai. Kai kuriose asmens sveikatos priežiūros įstaigose jis padidintas 50 eurų, bet tokių pavyzdžių nedaug. Yra įstaigų, kur slaugytojų darbo užmokestis padidintas vos 1-5 eurus arba nedidintas visai. Vietoj to skirtas papildomas finansines lėšas įstaigos panaudoja kreditoriniams įsiskolinimams padengti, motyvuodamos, kad darbo užmokesčio didinimas yra tik SAM rekomendacija, bet ne prievolė.

Darbo užmokestis nedidinamas Socialinės globos įstaigose bei biudžetinio pavaldumo įstaigų darbuotojams. Akcentuota, kad nėra jokių svertų priversti įstaigos vadovus didinti darbuotojų atlyginimus. Posėdžio nariams išplatintas teisininko parengto rašto projektas, kurio pagalba įstaigos profsąjungų atstovai gali susivieniję kreiptis į įstaigos vadovus dėl derybų inicijavimo bei reikalavimų pateikimo peržiūrėti esamą situaciją bei numatyto galimybes didinti darbo užmokestį.

Taip pat pateikti 2018 m. sveikatos biudžeto planai bei rezervo panaudojimo planai. Informuota, kad šiuo metu dirba paskirta darbo grupė SAM, kuri svarsto galimybes įdiegti naujas sveikatos priežiūros paslaugas ar plėtoti esamas (ir slaugos paslaugas). (Narių švietimo renginių lentelė pateikta žemiau). Taip pat aptarti planai 2018 m. organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius slaugytojams skyriuose, toliau rengti mokymus apie naujo darbo kodekso nuostatus bei darbo santykių reglamentavimą.  LSSO laikosi pozicijos ir toliau įgyvendinti socialinį dialogą visais lygiais, stebėti slaugytojų darbo užmokesčio didinimo situaciją, derėtis su darbdaviais dėl didinimo galimybių.

Galiausiai aptarti LSSO 25-mečio minėjimo klausimai. Sutarta dėl renginio vietos, laiko, minėjimo programos, dalyvių skaičiaus bei svečių sąrašo.

 

 

LSSO organizuoti slaugytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiai LSSO skyriuose, 2017 m.
Skyrius Konferencijų skaičius
Vilniaus 5
Kauno
Šiaulių 3
Klaipėdos
Panevėžio 1
Telšių 1
Utenos 1
Alytaus 3
Tauragės 1
LSSO biuras 1
LSSO specialybių draugijos 1
Iš viso: 17

 

Šaltinis: LSSO biuras