Daugėja prašymų Darbo ginčų komisijose: įsteigtos papildomos institucijos didmiesčiuose

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad Darbo ginčų komisijos (DGK) per pirmąjį šių metų pusmetį gavo  3318 prašymų. Iš jų išnagrinėta 3117 (su perėjusiais iš praėjusių metų), priimti 3166 sprendimai. Daugiausia ieškovų buvo darbuotojai – 3184, o darbdaviai pateikė 134 prašymus.

Pagal VDI duomenis, dažniausiai prašymuose kelti klausimai dėl darbo užmokesčio (2797), darbo sutarties (41), drausminės atsakomybės (84), materialinės atsakomybės (134), kiti (110).

Didžiausias krūvis pirmąjį pusmetį teko sostinės darbo ginčų komisijoms

VDI statistika rodo, kad ir toliau stebima prašymų skaičiaus, pateikiamų DGK, didėjimo tendencija – prašymų gauta 18 proc. daugiau, nei per 2016 m. I-ąjį pusmetį. Didžiausias krūvis per šį laikotarpį teko VDI Vilniaus teritorinio skyriaus DGK – jos vidutiniškai išnagrinėjo po 243 prašymus. Panevėžio DGK teko išnagrinėti 256 prašymus, o Kauno DGK – vidutiniškai po 239 prašymus. Mažiausiai prašymų nagrinėjamu laikotarpiu buvo gauta Telšių ir Alytaus teritorinių skyrių DGK, kurios išnagrinėjo atitinkamai po 180 ir 116 darbo bylas.

Per 2017 m. I-ąjį pusmetį dėl didėjančio darbo ginčų skaičiaus įsteigtos dar trys DGK VDI Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių teritoriniuose skyriuose. Taigi, šiuo metu Lietuvoje veikia 17 DGK: Vilniaus teritoriniame skyriuje veikia 6 DGK, Kauno – 3 DGK, Klaipėdos – 3 DGK, Šiaulių – 2 DGK, Panevėžyje, Alytuje ir Telšiuose – po vieną DGK. Utenos, Marijampolės, Tauragės teritorinius skyrius aptarnauja atitinkamai Panevėžio, Alytaus ir Telšių darbo ginčų komisijos.

Primename, kad Darbo ginčų komisija – privaloma ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo institucija, sprendžianti individualius darbo ginčus bei kolektyvinius darbo ginčus dėl teisės. Komisijos yra įsteigtos prie Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritorinių skyrių.

Dar galima teikti prašymus Darbo arbitražui

Įgyvendinant naująjį Darbo kodeksą, pradeda veikti Darbo arbitražas – nenuolatinė institucija, nagrinėjanti kolektyvinius darbo ginčus dėl interesų. Darbo arbitražas sudaromas prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra darbdavio ar darbdavių organizacijos buveinė, jį sudaro trys arbitrai.

Iki lapkričio 1 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dar galima teikti prašymus kandidatuoti į arbitrus. Kandidatuoti  gali profesinių sąjungų ir jų organizacijų, darbdavių ir jų organizacijų, valstybių ir savivaldybių institucijų atstovai, kiti asmenys.

 

Daugiau apie Darbo arbitražų veiklos specifiką ir galimybes kandidatuoti į arbitrus skaitykite čia.

 

Šaltiniai: Valstybinė darbo inspekcija, Socialinių reikalų ir darbo ministerija, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!