Reorganizavimo sąlygos įregistruotos Juridinių asmenų registre

Liepos 31 d. Achemos darbuotojų profesinės sąjungos ir AB „Achema“ darbininkų sąjungos reorganizavimo sąlygos oficialiai patvirtintos bei įregistruotos LR Juridinių asmenų registre. 

Reorganizuojamo juridinio asmens pavadinimas – AB „Achema“ darbininkų sąjunga, teisinė forma – profesinė sąjunga, buveinė – Jonalaukio km., Ruklos sen., Jonavos raj. LT-55550, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas – 157048898.

Po reorganizavimo liekanti veikti Achemos darbuotojų profesinė sąjunga perima visą ilgalaikį ir trumpalaikį AB „Achema“ darbininkų sąjungos turtą, taip pat ir ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir kitus įsipareigojimus, gautinas ir mokėtinas sumas pagal AB „Achema“ darbininkų sąjungos pasirašytas sutartis ar kitais pagrindais kylančias prievoles. Jai perduodama ir teisė valdyti, naudoti bei disponuoti AB „Achema“ darbininkų sąjungos banko sąskaitoje esančiomis lėšomis bei banko sąskaita.

Ji perima visas kitas AB „Achema“ darbininkų sąjungos teises ir pareigas pagal sandorius bei kitais pagrindais atsiradusias prievoles, išskyrus draudžiamas imperatyviomis teisės normomis arba kurių negalima perduoti kitam asmeniui reorganizavimo metu.

AB „Achema“ darbininkų sąjungos nariai po reorganizavimo tampa Achemos darbuotojų profesinės sąjungos nariais be atskiro jų valios išreiškimo ir įgyja visas nario teises.

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!