Per dešimtmetį geriausia profesinių sąjungų galimybė progresyviems pokyčiams

Vakar, gegužės 31 d., virš 400 profesinių sąjungų lyderių iš visos Europos ETUC (Europos profesinių sąjungų konfederacijos)  vidurio kadencijos konferencijoje Romoje sutarė „būti aktyvesnėmis nei bet kada, siekiant atremti su globalizacija, skaitmenizacija ir klimato kaita susijusius iššūkius, ir užtikrinti, kad darbuotojai nebūtų palikti prie nuolaužų krūvos“.

Profsąjungų nariai atkreipė dėmesį, kad, „antieuropietiškų bei prieš atvykėlius nusiteikusių jėgų iškilimo sustabdymas neseniai vykusiuose rinkimuose ir kylantys politiniai debatai dėl darbuotojams draugiškesnės politikos, šiek tiek drąsina“.

ETUC vidurio kadencijos konferencijos metu priimtame pareiškime profesinės sąjungos sutarė kartu veikti:

  • investuojant į tvarų augimą ir kokybiškų darbų kūrimą;
  • siekiant teisingo perėjimo prie mažai anglies dvideginio išskiriančios ekonomikos, darnios skaitmenizacijos ir automatizacijos;
  • dėl darbo užmokesčio kėlimo ir atlyginimų suartėjimo,
  • dėl stipraus Europos socialinių teisių ramsčio ir darbo ir gyvenimo balansui palankesnės įstatyminės bazės;
  • dėl sąžiningų mobilumo ir migracijos kovojant su socialiniu ir atlyginimų dempingu.

ETUC generalinis sekretorius Luca Visentini sakė: „Turime geriausią galimybę per dešimtmetį pasiekti progresyvių pokyčių dirbantiems žmonėms. Privalome pasinaudoti galimybe.“