ETUC prezidentas iš vidurio kadencijos konferencijos: norint sukurti stiprią Europą, būtina labiau atsižvelgti į darbuotojus

Europos profesinių sąjungų konfederacijos prezidentas Rudy De Leeuw Romoje vykstančioje ETUC vidurio kadencijos konferencijoje aptarė profesinių sąjungų situaciją ir kryptis, kurių reikia laikytis.

Tarp dabartinių prioritetų jis minėjo būtinybę sustabdyti socialinį dempingą, užtikrinti sąžiningą prekybą, išguiti dirbančiųjų skurdą, siekti darbo užmokesčio didinimo bei jo netolygumų mažinimo tiek tarp šalių, tiek tarp bendrovių ir stengtis, kad kolektyvinių derybų susitarimai apimtų kiek įmanoma daugiau Europos darbuotojų.

Pradėdamas kalbą, R. De Leeuw pasidžiaugė ES Teisingumo Teismo sprendimu, kad, derantis dėl prekybos susitarimų su ES, jog šie įsigaliotų, juos turi ratifikuoti nacionaliniai ir regioniniai parlamentai.

„Daugiau niekada susitarimai neturėtų būti aptariami paslapčiomis, neskaidriai ir nutolstant nuo demokratijos“, – akcentavo ETUC prezidentas, kartu pažadėdamas, kad profesinės sąjungos ir toliau akylai stebės Europos institucijų įgyvendinamą politiką.

R. De Leeuw teigimu, siekiant sukurti stiprią Europą, būtina didesnė socialinė orientacija ir didesnis darbuotojų, piliečių įgalinimas. Taip pat pabrėžtas lyčių lygybės siekis, o vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas įvardintas „visiškai nepriimtinu“.

Pasak jo, ES išliks trapi tol, kol nesugebės darbuotojams parodyti realios savo naudos, be to, ji vis dar išlieka tarptautinių korporacijų ir turtingųjų Europa. Esą, nors šalys apsisprendė dėl Europos socialinių teisių ramsčio, jo dar neintegravo į platesnį, aiškų projektą, užtikrinantį pamatines teises, orų darbą ir socialinės apsaugos viršenybę prieš ekonominės politikos įgyvendinimą.

„Vis dėlto, Europos Sąjunga yra sprendimo dalis, o ne problema, – kartojo ETUC prezidentas. – Radikalias, populistines tendencijas geriausia sustabdyti, sukuriant tvarią ekonomiką, nešančią naudą visiems.“

Prie to galima priartėti remiant tvarios industrijos plėtojimui įsipareigojusius ir aukštos pridėtinės vertės produktus bei paslaugas kurti gebančius verslus.

R. De Leeuw teigimu, mokesčių lengvatas nuolat išsikovojančias, didžiąją dalį sukurtos naudos pasisavinančias (bet praradimus visuomenei mielai perkeliančias) tarptautines korporacijas turi keisti drąsūs, inovatyvūs ir aukštos kokybės darbo vietas kuriantys verslininkai. Anot jo, susiduriant su globalinio atšilimo, energetinio perėjimo, žiedinės ir „dalijimosi“ ekonomikos bei skaitmenizacijos iššūkiais, profesinės sąjungos privalo siekti, kad paprasti darbuotojai nebūtų apleisti.

Priminsime, kad Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai (LPSK) atstovauja jos pirmininkas Artūras Černiauskas.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!