Seimo sprendimas dėl Darbo kodekso nuostatų keitimo

Šiandien Seime sugrįžta prie naujo Darbo kodekso. Svarstymo metu už DK pataisas balsavo 71 parlamentaras, prieš buvo 4 ir 25 susilaikė.

Pataisos, dėl kurių Seime susitarta:

1. Numatyta, kad laikinojo įdarbinimo įmonės, kurios „nuomoja“ darbuotojus, turės atitikti Vyriausybės nustatytus kriterijus, tačiau licencijavimo šiuo metu atsisakyta. Kriterijus Vyriausybė paruoš per metus ir šis straipsnis įsigalios 2018 m. liepą.

2. Laikinojo įdarbinimo įmonių darbo sutartyse turės būti numatyta darbo laiko norma (kiek valandų per mėnesį reikia dirbti).

3. Laikinojo darbo naudotojas turėtų teikti informaciją apie darbuotojų darbo užmokestį. Naudotojas yra ta įmonė, kuri „nuomojasi“ darbuotoją iš laikinojo įdarbinimo įmonės.

4. Laikinasis darbuotojas formaliai dirba laikinojo įdarbinimo įmonėje, tačiau jis „išnuomojamas“ kitai įmonei. Toks darbuotojas vieną savaitę gali būti siunčiamas padirbėti į vieną įmonę, kitą savaitę – į kitą. Tarp siuntimų kartais susidaro tarpas. Nutarta, kad per vieną mėnesį gali būti ne daugiau nei 5 darbo dienų neapmokamas laikotarpis.

5. Kai darbo santykiai pasibaigia ne dėl darbuotojo kaltės, bet darbdavys neatsiskaito su darbuotoju, apsispręsta, kad darbdavys privalo mokėti netesybas. Netesybos apskaičiuojamos darbuotojo vidutinį atlyginimą padauginus iš uždelstų mėnesių skaičiaus, bet ne daugiau nei 6 mėnesių. Netesybos pridedamos prie skolos.

6. Tais atvejais, kai Vyriausybė nustato sutrumpintas darbo laiko normas asmenims, kurių darbas susijęs su didesne protine, emocine, ar žmonėms, kurie dirba kenksmingomis sąlygomis, jiems turėtų būti apmokama kaip už visą laiką.

7. Trišalė taryba bus sudaroma iš 21 nario: po 7 profesinių sąjungų, darbdavių ir Vyriausybės atstovus.

8. Darbdavys įpareigojamas mokėti 40 proc. atlyginimo dydžio kompensaciją darbuotojui, kai darbo santykių metu nenori, jog darbuotojas vykdytų savarankišką komercinę veiklą ar dirbtų kitam darbdaviui. Tai taikoma specifinių žinių turintiems darbuotojams.

 

Liko susitarti:

1. Naujame Darbo kodekse nustatyta, kad 25 proc. profesinės sąjungos narių gali paskelbti streiką, streiko metu streikuojantys darbuotojai negauna darbo užmokesčio. Dėl to yra sutarta. Bet komitetas dar pritarė nuostatai, kad streiko metu darbdavys negali priimti vienašališko sprendimo nutraukti įmonės ar padalinio veiklos, trukdyti darbuotojams ateiti į darbo vietas, sudaryti kitas sąlygas stabdyti įmonės ar padalinio veiklą. Darbdavys taip pat streiko metu negalėtų į streikuojančiųjų vietas priimti naujų darbuotojų, išskyrus tuos atvejus, jei paskelbiamas lokautas. Lokautas yra laikinas streikuojančių darbuotojų darbo sutarčių vykdymo sustabdymas. Taip elgtis galima, tik po 7 kalendorinių dienų nuo streiko pradžios.

2. Komitetas siūlo, kad darbo ginčo metu, apsauga nuo atleidimo būtų taikoma ne tik profesinės sąjungos vadovui ar darbo tarybos pirmininkui, bet ir visai darbo tarybai arba profsąjungos valdymo organo nariams.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!