Kas yra nekvalifikuotas darbas?

Biudžetinio sektoriaus darbuotojai įsigaliojus Valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui (toliau – Darbo apmokėjimo įstatymas) jau susipažino su sąvoka „nekvalifikuotas darbas“, kiti darbuotojai šį apibrėžimą išvys naujajame Darbo kodekse. Abu dokumentai numato, kad už nekvalifikuotą darbą mokamas minimalus darbo užmokestis. Nepaisant plačiai išplitusių diskusijų, kas patenka į nekvalifikuoto darbo sąvoką, kol kas nei darbdavių, nei darbuotojų atstovai viešojoje erdvėje nepaaiškino, kokiai grupei žmonių bus taikoma ši nuostata ir kokie darbuotojai bus laikomi kvalifikuotais.

Kol visi mėgina apibrėžti, kas yra nekvalifikuotas darbas, tarptautinė praktika ir Lietuvos ūkio ministerija jau atsakė į šį klausimą. Lietuva, kaip neretai būna, nenuosekliai, gal negrabiai, bet visgi perkėlė į savo teisinį reguliavimą Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių 2008 (ISCO-08). Tarptautinė darbo organizacija (TDO), Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus ISCO kuratorė, 2008 m. patvirtino ISCO-08 pagrindinių grupių, pagrindinių pogrupių, grupių ir pogrupių klasifikavimo sistemą bei nuostatą, jog šalys, rengdamos ir analizuodamos pagal profesijas suklasifikuotus statistinius duomenis, turėtų užtikrinti jų perkodavimą pagal ISCO-08, kad informacija būtų palyginama tarptautiniu mastu. Europos Sąjungos šalyse Tarptautinis standartinis profesijų klasifikatorius pradėtas taikyti nuo 2010 metų.

Lietuvos profesijų klasifikatorius remiasi keturiais plačiai apibūdinamais ISCO-08 kvalifikacijos lygmenų apibrėžimais. Šie kvalifikacijos lygmenų apibrėžimai reikalingi ribų atskyrimui paaiškinti, kai formalaus išsilavinimo reikalavimai nėra geriausias būdas nustatyti profesijos kvalifikacijos lygmenį.

Pirmasis kvalifikacijos lygmuo apibūdina 9 klasifikatoriaus grupę – nekvalifikuotus darbininkus. Šio lygmens profesijoms būdingos paprastos ir pasikartojančios fizinio ar rankinio darbo užduotys. Jas atliekant gali būti naudojami rankiniai įrankiai (pvz., kastuvai) ar paprasti elektriniai prietaisai (pvz., vakuuminiai dulkių siurbliai). Rankomis atliekamos užduotys: valymas, kasimas, medžiagų perkėlimas ir nešimas, gaminių rūšiavimas, krovimas ir surinkimas (kartais atliekant mechanizuotas darbo operacijas), be variklių transporto priemonių valdymas, vaisių ir daržovių rinkimas. Daugeliui profesijų, priskiriamų pirmajam kvalifikacijos lygmeniui, reikia didelių fizinių pastangų. Kai kuriems darbams reikalingi pagrindiniai rašymo ir skaičiavimo įgūdžiai. Žinios ir įgūdžiai, reikalingi kompetentingai kai kurioms pirmojo lygmens profesijų užduotims atlikti, gali būti įgyjami baigus pradinį mokymą ar pirmąją pagrindinio mokymo pakopą (ISCED 1 lygmuo). Kai kuriems darbams gali prireikti neilgo mokymo darbo vietoje. Pirmojo kvalifikacijos lygmens profesijos: valytojas, krovikas, virtuvės darbininkas, parankinis.

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga sėkmingai pasinaudojo minėtu Tarptautiniu standartiniu profesijų klasifikatoriumi nustatydama, kokio lygio pareigybę atitinka ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų padėjėjai. Kadangi ateityje ginčų dėl darbo priskyrimo nekvalifikuotam ar reikalaujančiam specialios kvalifikacijos tik daugės, ypač svarbu atkreipti dėmesį į tai, kas skiria kvalifikuotą darbą nuo nekvalifikuoto. Skirtumus parodo šie darbuotojo veiksmai ir gebėjimai: mašinų ir elektroninių įrenginių valdymas, transporto priemonių vairavimas, mašinų ir elektros įrangos priežiūra ir remontas, informacijos rinkimas, kaupimas, tvarkymas ir apdorojimas, gebėjimas perskaityti informaciją (pvz., darbų saugos instrukciją), aprašyti pabaigtus darbus, atlikti paprastus aritmetinius skaičiavimus, aukštesnio lygio rašymas, skaičiavimas ir bendravimo įgūdžiai.

 

LŠPS informacija
Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!