ŠMM pritaria LŠPS nuomonei dėl auklėtojų padėjėjų pareigybių lygio

Švietimo ir mokslo ministerija padėkojo Lietuvos švietimo profesinei sąjungai už persiųstus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Valstybinės darbo inspekcijos raštus, susijusius su Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo taikymo švietimo įstaigų darbuotojų pareigybėms aiškinimu

Ministerija pritaria Lietuvos švietimo profesinės sąjungos nuomonei, kad tos pačios pareigybės darbuotojams turėtų būti taikomas toks pats pareigybės lygis visoje šalyje, ir atkreipia dėmesį, kad nors auklėtojo padėjėjo ir mokytojo padėjėjo pareigybė nėra pedagoginė, su vaikais ir šalia vaikų turi dirbti darbuotojai, turintys ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą, tai atitinka C lygį.

Ministerija, siekdama, kad minėtos nuostatos būtų taikomos visų švietimo įstaigų šių pareigybių darbuotojams, aiškinamuosius raštus persiųs visoms savivaldybių administracijoms ir informuos visas Ministerijos pavaldumo įstaigas.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos raštą rasite čia>>

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštą rasite čia>>

Valstybinės darbo inspekcijos raštą rasite čia>>

 

LŠPS informacija
Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!