L. Balsys. Seimo valstiečių valia, ekspertizę dėl miškų valdymo reformos atliks ekspertai, nieko neišmanantys apie miškus

Ketvirtadienį Aplinkos apsaugos komitetas nepritarė mano siūlymui, kad valstybinių miškų ūkio valdymo reformos nepriklausomą ekspertinį vertinimą atliktų ne tik aplinkos ministerijos ir komiteto vadovybės siūlomi teisės, verslo ir vadybos srities išsilavinimą turintys specialistai, bet ir miškotyros srities mokslininkai.

Kelių dešimčių Seimo narių grupė, surinkusi parašus, šį mėnesį Seimo Valdybai pateikė prašymą užsakyti nepriklausomą ekspertinį vertinimą, kaip numato Seimo statutas, dėl visuomenėje, miškininkų bendruomenėje bei tarp politikų daug diskusijų sukėlusio Miškų įstatymo.

Kvalifikuotas ir išsamus ekspertinis vertinimas būtinas, nes miškų ūkio valdymo reforma pradedama skubotai, be kaštų ir naudos analizės bei išsamaus jos poveikio įvertinimo, kyla daug įtarimų dėl galimų korupcinių interesų.

Manęs jau nebestebina tai, kaip kelią skinasi valstybinių miškų ūkio valdymo reforma. Vyriausybė reformos mokslinio pagrindimo, išsamaus įvertinimo net neplanavo. Neva per ilgai užtruks. Dabar, kai Seimo narių iniciatyva pareikalauta atlikti išsamią ekspertinę analizę ir atsakyti į svarbius klausimus, kokią įtaką ši reforma turės miškų ūkio valdymui, korupcijos lygiui, kiek kainuos valstybės biudžetui ir visuomenei, siūloma pasitelkti ekspertus, kurie specializuojasi įmonių valdyme, tačiau nieko nesupranta apie miškus.

Skelbiant ekspertų atrankos konkursą ir į miškų ūkio valdymo reformos ekspertinį įvertinimą neįtraukus miškotyros srities mokslininkų, studija gali būti atlikta nepakankamai kvalifikuotai ir šališkai, „pritempiant“ išvadas prie ministerijos itin stumiamo vienos valstybinės miškų valdymo įmonės modelio.

Miškotyros srities mokslininkų eliminavimas iš studijos rengimo tik patvirtina, kad už vadinamosios reformos gali slypėti stambiojo medienos verslo interesai ir, panašu, kad valdančioji Seimo valstiečių dauguma jiems pataikauja.

Nors Aplinkos apsaugos komitetas ir pritarė mano pasiūlytiems klausimams, į kuriuos turės atsakyti nepriklausomi ekspertai, tačiau atsisakius į grupę įtraukti miškotyros mokslo atstovus, tikėtis kvalifikuotų atsakymų sunku.

Ekspertai turės atlikti analizę, koks valstybinių miškų valdymo modelis dažniausiai taikomas kitose Europos valstybėse, atlikti valstybinių miškų ūkio valdymo reformos kaštų ir naudos analizę bei ekonominį pagrįstumą, įvertinti siūlomos vienos valstybinės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ statusą, funkcijas, poveikį korupcijos lygiui, kiek ši reforma pareikalaus išlaidų iš valstybės biudžeto, kokį efektą turės darbo vietų kūrimui ir išlaikymui.

Linas Balsys yra Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!