Per 5-tąjį Radviliškio rajono Trišalės tarybos jubiliejų pasirašytas susitarimas su LR trišale taryba

Lapkričio 22 d., antradienį, įvyko jubiliejinis posėdis. Jame paminėta rajono trišalės tarybos penkerių veiklos metų sukaktis, pasirašytas susitarimas su Lietuvos Respublikos trišale taryba bei Tęstinis trišalės partnerystės susitarimas su Radviliškio rajono socialiniais partneriais.

2011 m. rugsėjo 29 d. įvyko Radviliškio raj. trišalės tarybos steigiamasis posėdis. Tada jame dalyvavo 13 steigėjų. 2011 m. spalio 18 d. buvo pasirašytas Susitarimas tarp Radviliškio rajono savivaldybės savivaldos, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų. Per penkerius veiklos metus Trišalė taryba surengė 24 posėdžius ir jų metu išanalizavo 68 klausimus, susijusius su rajono ekonominėmis, socialinėmis ir darbo rinkos problemomis.

Jubiliejinio rajoninės trišalės tarybos posėdžio darbotvarkėje buvo numatyti trys ypatingos svarbos klausimai: bendradarbiavimo susitarimo pasirašymas su Lietuvos Respublikos trišale taryba; Radviliškio rajono trišalės tarybos penkerių veiklos metų pristatymas ir trišalio Tęstinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimas tarp  Radviliškio rajono socialinių partnerių; stichinės nelaimės – gaisro UAB „Gairelita“ išsami situacijos analizė.

Į jubiliejinį posėdį atvyko nemažai svečių ir pranešėjų: LR trišalės tarybos ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento  Socialinės partnerystės skyriaus vedėjas Arvydas Ramelis, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atsakingoji sekretorė Jovita Pretzsch, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovas spaudai Vytautas Kašėta, Valstybinės darbo inspekcijos prie SADM, Šiaulių skyriaus vedėjas Zenonas Griguola, Valstybinės darbo inspekcijos prie SADM, Šiaulių skyriaus vyriausioji darbo inspektorė Vyta Puodžienė, Radviliškio rajono policijos komisariato l.e.p. komisaras Saulius Malatokas, Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Linas Tautkevičius, UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius Juozas Jučas, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Radviliškio rajono agentūros vedėjas Mingaila Saulevičius, UAB „Gairelita“ atstovas Aleksandras Kojala.

Jubiliejiniame trišalės tarybos posėdyje dalyvavo trišalį dialogą plėtojantys socialiniai partneriai: Radviliškio rajono savivaldos atstovai: mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, administracijos direktorės pavaduotoja Justė Venckutė; darbdavių atstovai: Gražinos pagrindinės mokyklos direktorius Laisvūnas Vaičiūnas; IĮ „Santovita“ vadovas Pranas Balckus; Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centro direktorė Irena Palionienė; UAB „Radviliškio autocentras“ direktorius Vaidas Stasiukynas; UAB „Ligelitas“ vadovas Gediminas Lipnevičius; profesinių sąjungų atstovai: Radviliškio regiono profesinių sąjungų centro pirmininkė Lena Skriptienė; Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos Radviliškio rajono komiteto pirmininkė Germina Margaitienė; Radviliškio rajono sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Valentina Škeliova, AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškio lokomotyvų depo profesinės sąjungos atstovas Rimantas Gedvilas, VĮ Radviliškio miškų urėdijos profesinės sąjungos pirmininkas Dainius Dapkus.

Susitarimą su LR trišale taryba pasirašė Lietuvos Respublikos trišalės tarybos ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė,  2016 m. Radviliškio rajono trišalei tarybai pirmininkaujanti Radviliškio regiono profesinių sąjungų centro pirmininkė Lena Skriptienė, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, darbdavių atstovas IĮ „Santovita“ vadovas Pranas Balckus. Radviliškio rajonui ir Radviliškio rajono trišalei tarybai yra labai svarbi respublikinio lygio socialinė partnerystė bei jos plėtra“, – minėjo mero pavaduotojas Kazimieras Augulis. Respublikinės trišalės tarybos ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė džiaugėsi socialinių partnerių aktyviu dalyvavimu ir visiems palinkėjo bendradarbiavimo, realaus darbo, kad žmonės pajaustų, kad Lietuvoje gyventi geriau.

Posėdžio metu buvo pristatyta Radviliškio rajono trišalės tarybos penkerių veiklos metų ataskaita. Pristatant penkerių metų veiklą, buvo akcentuojama, kad Radviliškio rajono trišalės tarybos pagrindinės veiklos kryptys yra nukreiptos į socialinių, ekonominių, darbo rinkos klausimų analizę Radviliškio rajono mastu ir rekomendacinio pobūdžio išvadų, pasiūlymų teikimą vietos valdžios institucijoms bei kitoms organizacijoms Radviliškio rajone. Atnaujintas bendradarbiavimo susitarimas tarp socialinių partnerių. Tęstinį susitarimą pasirašė penkiolika trišalės tarybos narių.  Posėdžio metu vienbalsiai nutarta, kad trišalės tarybos sudėtis išliks tokia pati – penkiolika tarybos narių, kiekvieną šalį atstovaujant penkiems nariams.

Paragavus ypatingojo jubiliejinio torto, posėdis pratęstas. Buvo gvildenama UAB „Gairelita“  įvykusio gaisro situacija. Ekstremalių situacijų komisijos pirmininkė J. Margaitienė pristatė, kad ekstremali situacija rajone dar neatšaukta, nors gaisras ir užgesintas, tačiau gaisro padariniai paliko daug neigiamų pasekmių. Ekstremalių situacijų komisija greitu metu žada rinktis ir spręsti kaip šalinti gaisro pasekmes, taip pat pabrėžė, kad turime užtikrinti rajono žmonių saugumą ir daryti viską, kad toks gaisras nepasikartotų. Savo įžvalgas ir pastebėjimus pristatė visų tarnybų atstovai, dirbę gaisro židinyje  ir gaisro padarinių likvidavimo  vietose.

 

Radviliškio regiono profesinių sąjungų centro informacija

 

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!