Regioninis moterų susitikimas-konferencija Gruzijoje „ĮSKAIČIUOKITE MUS“

Šių metų spalio 18-20 d. Tbilisyje, Gruzijoje, vyko Rytų ir Centrinės Europos regionų moterų-lyderių susitikimas. Renginį organizavo ITUC/PERC/FES organizacijos, savo lėšomis parėmė F. Eberto fondas.

Pirmąsias dvi dienas darbas vyko sesijomis. Spalio 18 d., pirmosios sesijos metu, buvo kalbama apie tai, kaip pasiekti, kad vadovaujančiuose postuose tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuje, tiek profesinių sąjungų organizacijose būtų ne mažiau kaip 30 procentų moterų.

Atskirų šalių atstovės pristatė situaciją savo šalyse, atsakė į gausius renginio dalyvių klausimus. Situaciją Lietuvoje pristatė LPSK Moterų centro pirmininkės pavaduotoja Daiva Atmanavičienė, kuri viena ir atstovavo visoms mūsų šalies profesinių sąjungų moterų organizacijoms. Ji paminėjo, kad, paskutiniais duomenimis, moterys vadovės mūsų šalyje sudaro šiek tiek daugiau, kaip 40 proc. visų vadovų. Valstybės valdyme moterų taip pat daugėja. 2000–2004 m. Seimo kadencijoje buvo 15 Seimo narių moterų, 2012–2016 m. kadencijoje jų yra 33. Vyriausybėje moterų taip pat daugėja. Pastaruoju metu jų ten net 4.

Moterys Lietuvoje vadovauja Švietimo, Žemės ūkio, Socialinės apsaugos ir darbo bei Finansų ministerijoms. Ne mažiau aktuali diskusija tema „Kaip paskatinti jaunas moteris tapti lyderėmis?“ buvo gvildenama kitoje šios sesijos dalyje, kurios metu dalyvaujančių šalių atstovės pasidalijo savo patirtimi.

Spalio 19 d. vyko antroji sesija tema „Moterų darbo pobūdžio pakeitimo organizavimas“. Šią dieną darbas vyko trijose grupėse. Buvo diskutuojama, kaip kolektyvinių derybų metu iškelti ir kokiais kitais būdais išspręsti moterims aktualius socialinius bei darbo klausimus. Antroje šios dienos dalyje vyko darbo grupėse rezultatų pristatymas bei aptarimas.

Bene svarbiausia šiame susitikime buvo spalio 20-oji diena. Jos metu vyko PERC moterų konferencija. Konferencijos dalyves pasveikino Sergejus Glovackas, kuris šiuo metu yra Tarptautinės Darbo organizacijos vyriausiasis specialistas, atsakingas už Rytų Europos bei Centrinės Azijos darbuotojų veiklą. Po šiltų sveikinimo žodžių PERC moterų komiteto Prezidiumo narės pateikė PERC moterų komiteto programos ir veiksmų plano už 2012-2015 m. įvertinimą, įvardijo sunkumus, su kuriais susidūrė juos įgyvendinant, atsakė į renginio dalyvių klausimus. Šios organizacijos moterų komiteto dabartinio Prezidiumo narės supažindino konferencijos dalyves su programos 2017-2018 m. projektu. Vyko šios programos projekto svarstymas, papildymas. Po pakankamai audringų diskusijų buvo nuspręsta išskirti šiuos 4 programos prioritetus:

  • Vienodo traktavimo skatinimas;
  • Šeimos ir darbo derinimas;
  • Moterų lyderiavimo profesinių sąjungų organizacijose skatinimas;
  • Kova su moterų smurtu darbe.

Buvo nutarta vienbalsiai pritarti tokiai PERC moterų komiteto veiklos 2017-2018 m. programai. Apsvarsčius ir pritarus minėtai programai vyko rinkimai į PERC moterų komitetą, kurių metu buvo demokratiškai išrinkta pirmininkė bei dvi jos pavaduotojos. Šio komiteto pirmininke buvo išrinkta Belgijos atstovė Sabine Slegers, o jos pavaduotojomis gruzinė Eteri Matureli bei vengrė Brigitta Szabo-Zsura. Konferencijos metu buvo išrinktos  dar devynios minėto komiteto narės.

 

Parengė LPSK Moterų centro pirmininkės pavaduotoja Daiva Atmanavičienė

 

 

Konferencijos darbotvarkės

work-program-2017-2018-en (anglų kalba)

work-program-2017-2018_rus (rusų kalba)

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!