V. Martišius: ką po naujojo Darbo kodekso priėmimo turės žinoti mažamečių tėvai?

Kitais metais įsigaliosiantis naujasis Darbo kodeksas sulaukė prieštaringų vertinimų – vieni kodeksą giria, kiti peikia dėl atostogų trukmės, darbo sutarčių pokyčių, viršvalandžių ir kt. Buvo netgi svarstymų iš kodekso išbraukti „mamadienius“.

Tad ką apie naująjį Darbo kodeksą būtina žinoti mažamečius vaikus auginantiems tėvams? Kaip keisis darbdavių ir mažamečius auginančių darbuotojų teisės ir pareigos įsigaliojus naujam Darbo kodeksui atsako advokatų profesinės bendrijos „Žabolienė ir partneriai METIDA“ partneris, advokatas Vilius Martišius.

Kokių lengvatų vaikų turintys tėvai gali teisėtai reikalauti iš darbdavio pagal šiuo metu galiojantį darbo kodeksą?

Viena iš labiausiai tėvams aktualių lengvatų dabar galiojančiame Darbo kodekse yra taip vadinami „mamadieniai“ arba „tėvadieniai“. Darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metu, yra suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį arba darbo laiko sutrumpinimas dviem valandomis per savaitę. O darbuotojams, kurie augina tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos dvi dienos per mėnesį arba atitinkamai darbo laikas sutrumpinamas keturiomis valandomis per savaitę.

Teisę į mamadienį ir tėvadienį turi visi dirbantys tėvai. Todėl, jeigu vienas iš tėvų pasinaudojo teise į laisvą poilsio dieną, tai tą patį mėnesį ja gali pasinaudoti ir kitas iš tėvų, nepriklausomai nuo to ar jie dirba toje pačioje ar skirtingose darbovietėse. Pažymėtina, kad šios dienos nėra kaupiamos, todėl, jeigu asmuo einamąjį mėnesį nepasinaudojo teise į papildomą laisvą darbo dieną, kitą mėnesį jis neturės teisės į dvi laisvas darbo dienas. Tėvai, kurie neturi teisės į mamadienį, tačiau augina vaikus, vis vien turi teisę į tam tikras lengvatas. Darbuotojai, kurie augina bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų, turi teisę gauti ne mažiau kaip pusės darbo dienos trukmės laisvo nuo darbo laiko per pirmąją mokslo metų dieną. Svarbu paminėti, kad už šias dienas darbdavys privalo darbuotojui mokėti vidutinį darbo užmokestį, todėl darbuotojas ne tik gali praleisti daugiau laiko su šeima, bet taip pat gauti vidutinį darbo užmokestį.

Darbo kodeksas dirbantiems tėvams numato ir kitų lengvatų, pvz. pirmenybės teise būti paliktiems dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius, turi vaikus auginantys darbuotojai, kai darbuotojas vienas augina vaikus (įvaikius) iki šešiolikos metų arba prižiūri kitus šeimos narius. Taip pat galima naudotis teise į atostogas vaikui prižiūrėti, kol jam sueis trys metai arba teisę reikalauti nemokamų atostogų.

Reikia pasakyti, kad dabartiniame Darbo kodekse esantis lengvatų sąrašas nėra platus ir tos kitos lengvatos yra simbolinės, nesudarančios lengvesnių galimybių auginti vaikus ir tuo pat metu dirbti.

Kokie yra darbdavio įsipareigojimai darbuotojams, turintiems vaikų, kas jiems gresia, jei šių nuostatų nesilaikoma?

Darbuotojai turi teisę, bet ne pareigą pasinaudoti mamadieniu, todėl jei darbuotojas nusprendžia ja pasinaudoti – darbdavys automatiškai turi pareigą ją suteikti. Darbo kodeksas nenumato kaip minėta teisė turi būti įgyvendinama. Todėl nėra aišku, kokiu būdu ir kokia tvarka reikia kreiptis į darbdavį dėl mamadienio suteikimo, per kiek laiko darbdavys turi atsakyti ir pan. Bet kokiu atveju, prieš pasirenkant mamadienį, reiktų iš anksto tai suderinti su darbdaviu. Tokiu atveju darbdavys galės organizuoti darbą be jokių nepatogumų.

Praktikoje tenka susidurti su situacijomis, kai darbovietėje nėra patvirtinta tvarka ar netgi žodžiu nebuvo suderinta mamadienio suteikimo tvarka. Todėl kartais darbdavys dėl objektyvių priežasčių negalėjo suteikti darbuotojui papildomos laisvos dienos, nes nebuvo įmanoma be to darbuotojo tinkamai organizuoti darbo. Tad iš anksto nustatyta laisvos dienos suteikimo tvarka leis išvengti nemalonių situacijų.

Mamadieniais ir tėvadieniais noriai naudojasi visi vaikų turintys darbuotojai. Koks bus šių papildomų laisvų dienų likimas po naujojo Darbo kodekso priėmimo?

Gera žinia dirbantiems tėvams yra ta, kad mamadieniai ir tėvadieniai liko ir naujajame Darbo kodekse, o jų suteikimo pagrindai liko nepakeisti. Todėl dirbantys tėvai gali būti ramūs, nes įsigaliojus naujam darbo kodeksui, jie ir toliau galės reikalauti jiems suteikti papildomą laisvą darbo dieną ar sutrumpinti darbo savaitę.

Kokie pokyčiai laukia mažamečius auginančių tėvų priėmus naują Darbo kodeksą? Kokių teisių jie neteks ir kokias gaus?

Naujajame darbo kodekse darbdaviui yra numatyta nauja pareiga – imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus. Darbo kodekso formuluotė yra lakoniška, todėl nėra iki galo aiškus naujos pareigos tikslas ir esmė. Žiūrint į minėtos normos priešistorę, tai atsirado, nes pirminiame Darbo kodekso variante buvo išbrauktos su mamadieniais susijusios normos, tačiau vėliau jos buvo grąžintos.

Įsigaliojus naujam Darbo kodeksui, darbuotojų prašymus, susijusius su šeiminių įsipareigojimų vykdymu, darbdavys turės apsvarstyti ir į juos motyvuotai atsakyti raštu. Darbdaviai gali patvirtinti bendrą įmonės tvarką, numatančią kaip ir kokiais atvejais darbuotojai turi teisę kreiptis į darbdavį dėl laisvos darbo dienos ar kelių valandų arba turint kitų prašymų, susijusių su šeiminių įsipareigojimų vykdymu.

Atkreiptinas dėmesys, kad darbuotojas turi teisę gauti vidutinį darbo užmokestį tik už mamadienį ar tėvadienį. Kitais atvejais už laisvą nuo darbo laiką darbuotojui darbo užmokestis nėra mokamas.

Kita naujovė, reikšminga vaikus auginantiems tėvams, yra ta, kad darbuotojai, auginantys vaiką iki trejų metų, taip pat darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų, o taip pat neseniai pagimdžiusios ar krūtimi maitinančios darbuotojos turi teisę reikalauti dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos. Toks darbuotojo reikalavimas darbdaviui yra privalomas, nebent jis įrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas.

Darbuotojams, auginantiems mažamečius vaikus, naujajame Darbo kodekse sutrumpinti įspėjimo terminai, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Pagal senąjį Darbo kodeksą tokie darbuotojai apie darbo sutarties nutraukimą turėjo būti įspėjami ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius, tuo tarpu pagal naująjį Darbo kodeksą šie darbuotojai turi būti įspėti prieš du mėnesius arba prieš vieną mėnesį, jeigu jie dirbo trumpiau negu vienus metus.

Atkreiptinas dėmesys, kad naujajame Darbo kodekse lieka tokios mažamečius auginančių darbuotojų teisės, kaip teisė susitarti dėl ne viso darbo laiko, teisė į nemokamas atostogas, o taip pat teisė nebūti paskirtam budėti.

Kokias pagrindines savo teises ir pareigas po naujojo Darbo kodekso priėmimo turėtų žinoti mažamečių tėvai?

Be mamadienių ar tėvadienių, darbuotojai taip pat turi nepamiršti, kad darbdavys turi naują pareigą imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus, pvz. sudaryti sąlygas palydėti vaiką pas gydytoją ar apsilankyti mokyklos šventėje ir pan.

Be to, darbuotojai, auginantys mažamečius vaikus, turi nepamiršti, kad priėmus naują Darbo kodeksą, jie turi teisę dalį laiko dirbti nuotoliniu būdu, gali susitarti su darbdaviu dėl ne viso darbo laiko, kad jie turi pirmumo teisę pasirinkti darbo pamainą, pirmumo teisę į kasmetines atostogas.

Ką turėtų daryti darbuotojai, jei darbdavys jiems nesuteikia lengvatų?

Jeigu darbdavys piktybiškai ir nepagrįstai atsisako suteikti papildomas lengvatas, darbuotojas dėl savo teisių pažeidimo turi teisę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją, Darbo ginčų komisiją ar teismą.

Už neteisėtą apribojimą darbuotojui pasinaudoti Darbo kodekse numatyta lengvata, darbdaviui gali būti taikoma administracinė atsakomybė ir skiriama bauda. Be to, kompetentingos institucijos gali įpareigoti darbdavį vykdyti įstatymus ir sudaryti darbuotojui galimybę pasinaudoti jam priklausančiomis lengvatomis.

i9667f2556
Originalų naujienų portalo “Ekonomika.lt” straipsnį galite perskaityti čia.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!