Karštos derybos – pakoreguotas projektas vėl bus teikiamas Vyriausybei

Rugsėjo 27 d.,trečiadienį, Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) susirinkę švietimo profsąjungų vadovai kartu su ŠMM, Socialinės apsaugos ir darbo (SADM) bei Finansų ministerijų atstovais svarstė, kaip pakoreguoti kolektyvinės sutarties projektą, kad jai pritartų Vyriausybė ir būtų galima ją galų gale pasirašyti.

ŠMM ministrė Audronė Pitrėnienė siūlė peržiūrėti projektą be pagiežos ir ieškoti kompromisų, elgtis protingai ir „nenužudyti šios idėjos, dėl kurios tiek ilgai dirbome“.

Projektą vertinusios Finansų ministerijos atstovai laikėsi nuomonės, kad kolektyvinė sutartis neturėtų būti siejama su papildomu finansavimu ir į ją iš viso neturėtų būti įtrauktos darbo apmokėjimo ir kitos nuostatos, kurioms įgyvendinti reikia papildomų valstybės biudžeto lėšų. Tuo tarpu SADM atstovai pateikinėjo savo argumentus, kodėl švietimo šakos kolektyvinę sutartį su profsąjungomis turėtų pasirašyti ŠMM, o ne Vyriausybė. Visgi, profesinių sąjungų derybininkai įrodė, kad be papildomų lėšų neįmanoma vykdyti jokių pokyčių, ypač tų, kurie gerina pedagogų darbo sąlygas.

Nelengvų derybų metu, buvo konkretizuotas ilgalaikės darbo užmokesčio programos santykis su šakos kolektyvine sutartimi ir visų pusių atstovams pavyko susitarti dėl anksčiau pasiektų susitarimų, esmės neiškraipančių, bet, anot ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktoriaus Aido Aldakausko, „lengvesnių formuluočių“.  Tai patvirtino ir aktyviai derybose dalyvavęs Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius. Jis teigė, kad pakeistose formuluotėse liko tas pats juridinis turinys, o SADM ir Finansų ministerijos dėka „buvome įvelti į neesminius lingvistinius debatus.“

Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Eugenijus Jesinas atkreipė dėmesį, kad švietimo profesinių sąjungų, o ir ŠMM nuomone, švietimo šakos kolektyvinę sutartį pasirašyti turi Vyriausybė ir SADM atstovai turėtų būti suinteresuoti sutarties pasirašymu, tačiau, deja, dabar tik kiša pagalius į ratus, neturėdami jokio teisinio pagrindimo ir vadovaudamiesi vien tik savo nuomone, ir pažadėjo, kad sieks, jog šis klausimas pasiektų Politinę tarybą.

Sutarties projektas turi būti suderintas su suinteresuotomis ministerijomis iki rugsėjo 30 d. ir pirmadienį, spalio 3 d., vėl teikiamas Vyriausybei.

 

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos informacija

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!