Pedagogai susitarė su Vyriausybe dėl darbo apmokėjimo ir atlyginimų didinimo

Pedagogų atstovai Vyriausybėje gavo pažadą, kad kolektyvinė sutartis su švietimo profesinėmis sąjungomis dėl naujos darbo apmokėjimo tvarkos bei atlyginimų didinimo bus pasirašyta rugsėjį. Tačiau pedagogai pernelyg pasitikėti neskuba. Ankstesnėse derybose taip pat buvo žadami greiti sprendimai, tačiau jie užtruko.
Susitikime su Vyriausybės atstovais pedagogai aptarė, kada bus pasirašyta kolektyvinė sutartis, kaip toliau bus ruošiama ilgalaikė darbo užmokesčio didinimo programa. Po susitikimo pedagogų profesinių sąjungų atstovams  pažadėta procesą pastūmėti dar iki rinkimų.
„Sutarta, kad per rugsėjo mėnesį bus pasirašyta kolektyvinė sutartis. Ten yra vienas punktas, kad nuo sausio 1 d. bus naikinamos „šakutės“ ir atlyginimų ribos“, – sakė švietimo profsąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius.
„Mums kelia nerimą tai, kad anose derybose kalbėjome apie užmokestį, o premjeras pasakė, kad Seimas turi priimti sprendimą, ir mes naiviai patikėjome. Paskui susiduriame su faktu, kad pienininkai pražygiavo, jiems skyrė 11 mln. be Seimo, paskui 13 mln. be Seimo. Norisi tikėti, kad šį kartą premjeras laikysis savo žodžio ir nereikės papildomų veiksmų“, – teigė Švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Eugenijus Jesinas.
Siekdami pagerinti darbo sąlygas pedagogai streikavo ne kartą. Tačiau, pasak Vyriausybės vicekanclerio Rimanto Vaitkaus, patenkinti visus švietimo įstaigų profsąjungų reikalavimus reikėtų 483 mln. eurų per penkerius metus, o tai gerokai perkopia biudžeto galimybes.
Švietimo įstaigų profsąjungų atstovai nerimauja, kad sprendimus priima ši Vyriausybė, o įgyvendinti teks naujai. Tačiau šis ministrų kabinetas žada susitarimą jau rugsėjį.
Taip pat informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio  29 d. įsakymu Nr. V-717 yra patvirtinti Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 (toliau– Aprašas), pakeitimai nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.:
1. Pedagoginiams darbuotojams, išskyrus vadovus, vadovų pavaduotojus ugdymui, ugdymą organizuojančius skyrių vedėjus, minimalūs tarnybinių atlyginimų/tarifinių atlygių koeficientai yra padidinti iki vidutinių.
2. Įvertinus švietimo profesinių sąjungų siūlymus palaipsniui sulyginti auklėtojų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programą ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimus su bendrojo ugdymo mokytojų atlyginimais, tikslinamas Aprašo 37 punktas.
Kadangi auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, dirbančių specialiosiose mokyklose, specialiojo ugdymo centruose, specialiosiose mokyklose-daugiafunkciuose centruose (bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose grupėse), specialiosiose ikimokyklinio ugdymo mokyklose (specialiosiose grupėse), sanatorijų mokyklose su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, vaikų socializacijos centruose, vaikų socialinės globos įstaigose su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (jiems  tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 26 valandas per savaitę) atlyginimai jau susilyginę su bendrojo ugdymo mokytojų atlyginimais, jiems, kaip ir kitiems pedagoginiams darbuotojams, minimalus atlyginimas didinamas vidutiniškai 4 procentais.
Auklėtojams, vykdantiems ikimokyklinio ugdymo programą,  ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kuriems tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 36 valandas per savaitę,  minimalūs tarnybinių atlyginimų koeficientai didinami vidutiniškai 4 proc. iki vidutinių ir, siekiant palaipsniui jų atlyginimus artinti prie bendrojo ugdymo mokytojų atlyginimų, dar 3 proc. didinami jų maksimalūs tarnybinių atlyginimų koeficientai.

Minėtą įsakymą rasite čia.

Marija Rudzevičiūtė, LRT TV naujienų tarnyba ir LR ŠMM informacija
Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!