LPSK Tarybos dėmesio centre – socialinis modelis ir narystės plėtra

Vasario 18-19 dienomis Druskininkuose įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) Tarybos posėdis.

Pirmoji diena buvo skirta profesinių sąjungų narystės klausimams. Situaciją pristatė LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas, patirtimi apie dalyvavimą BOA (Baltic Organaising Akademi) pasidalijo Miško ir medžio apdirbimo šakos pirmininkė Inga Ruginienė. Po intensyvių diskusijų buvo nuspręsta atnaujinti prieš kelis metus sudarytos strateginės regioninės darbo grupės veiklą, apsvarstyti šakose galimybę skirti finansavimą regionams, rekomenduoti organizacijoms stoti į regioninius centrus, tokiu būdu sustiprinant jų veiklą ir įtaką regione.

Antrąją dieną Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė Gražina Gruzdienė informavo apie LPSK ekspertų darbą Seimo Socialinių  reikalų ir darbo komitete, svarstant naująjį socialinį modelį. Tai sukėlė daug diskusijų.

Artūras Černiauskas pristatė punktus iš 2014-2018 metų veiklos plano, kuriems 2016 metais bus skiriamas didžiausias dėmesys. Sutarta siekti įvairiais būdais didinti profesinių sąjungų narių skaičių.

Socialinio modelio projektas išlieka vienas iš veiklos prioritetų ne tik jį svarstant, bet ir priėmus. Bus rengiamos LR Profesinių sąjungų įstatymo pataisos dėl reprezentatyvumo įteisinimo bei savo teisių gynimas Seime dėl biudžetininkų apmokėjimo įstatymo priėmimo, minimalios algos didinimas, nevalstybinės darbo inspekcijos kūrimas. Didelis dėmesys bus skiriamas naujai išrinktų pirmininkų bei darbo ginčų komisijos narių mokymams.

Buvo išklausyta ir patvirtinta Kontrolės komisijos ataskaita. LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė atsiskaitė už 2015 metų sąmatos vykdymą bei pristatė 2016 metų sąmatos planą. Dokumentams buvo pritarta bendru sutarimu. Taryba patvirtino tris dokumentus: „Kreipimąsi į Lietuvos visuomenę dėl aktyvaus dalyvavimo ginant savo teises”,  „Kreipimąsi Į Lietuvos dirbančiuosius dėl aktyvaus dalyvavimo ginant savo teises”, taip pat pareiškimą „Dėl bazinės mėnesinės algos atstatymo į priekrizinį lygį“.

Taip pat buvo vieningai pritarta Lietuvos švietimo darbuotojų neterminuoto streiko reikalavimams.

1 2 3 4

 

 

LPSK informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!