Priimti sprendimai dėl atostogų tvarkos naujajame Darbo kodekso projekte

Šiandien, gruodžio 18 dieną, vyko Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis, kuriame toliau svarstomas Darbo kodekso (DK) projektas. Svarbiausi posėdžio metu priimti nutarimai:

  • Į kodekso projektą įtrauktas punktas, jog jeigu darbdavys uždelsė atsiskaityti už kasmetines atostogas, laikotarpis, kurį buvo uždelsta atsiskaityti, pridedamas prie kitų kasmetinių atostogų, jeigu darbuotojas pateikė prašymą per pirmas tris darbo dienas po kasmetinių atostogų;
  • Nutarta, jog darbuotojams, kurių darbo santykiai su darbdaviu tęsiasi ilgiau nei vieni metai už mokymosi atostogas per darbo metus, trunkančias iki dešimt darbo dienų, paliekama pusė darbuotojo darbo užmokesčio;
  • Taip pat palikti „mamadieniai“ „tėvadieniai“. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du vaikus iki 12 metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėn., o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų – dvi poilsio dienos per mėn., mokant darbuotojui jo darbo užmokestį;
  • Kodekso projektas papildytas punktu, jog darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir profesine rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės, suteikiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio pailgintos atostogos, kurios prijungiamos prie kasmetinių atostogų arba suteikiamos atskirai. Taip pat suteikiamos ilgesnės atostogos asmenims iki 18 metų bei neįgaliems asmenims. Papildomos atostogos suteikiamos ir už darbą, jei yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų ir tokių nukrypimų negalima pašalinti, bei už ypatingą darbų pobūdį. Šią tvarką ir suteikimo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
  • Taip pat sutarta, jog darbuotojams už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje darbovietėje suteikiamos papildomos kasmetinės atostogos. Papildomų kasmetinių atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką nustato kolektyvinės sutartys.

Naujasis Darbo kodekso projektas Seime užregistruotas 2015 m. birželio 12 d. Iki tol projekto svarstymas ir derinimas tarp socialinių partnerių vyko LR Trišalėje taryboje. LPSK aktyviai dalyvauja šiuose svarstymuose.

 

 

LPSK informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!