Socialinių reikalų ir darbo komitete priimti sprendimai dėl darbo ir poilsio laiko reglamentavimo

Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas šiandien, gruodžio 16 d., svarstė ir priėmė sprendimus dėl 111-127 Darbo kodekso (DK) projekto straipsnių. Iš viso DK sudaro 264 straipsniai. Svarbiausi komiteto šiandien priimti nutarimai:

  • Kodekso projektas papildytas punktu, jog maksimalus darbo laikas, dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą,  per kiekvieną septynių dienų laikotarpį negali būti ilgesnis kaip 48 valandos;
  • Pritarta siūlymui palikti dabar galiojančią nuostatą, kad darbo grafikai turi būti derinami su darbuotojų atstovais. Taip pat papildyta, jog draudžiama darbuotojui skirti dvi darbo pamainas iš eilės;
  • Mokslininkų pasiūlymas budėjimą namuose nustatyti iki dviejų savaičių laikotarpio, už tai sumažinant darbo užmokestį, nebuvo priimtas. Seimo nariai ketina ir toliau aktyviai diskutuoti dėl šio klausimo;
  • Į kodekso projektą įtrauktas punktas, jog budėti įmonėje arba namuose negalima skirti asmenų iki aštuoniolikos metų, o nėščios bei neseniai pagimdžiusios moterys ir kt. gali būti skiriami budėti tik su jų sutikimu;
  • Nutarta, jog maksimali viršvalandžių trukmė per metus – 180 valandų, o kolektyvinėje sutartyje gali būti susitarta dėl ilgesnės trukmės;
  • Pritarta, jog švenčių arba poilsio dieną dirbama tik darbuotojo sutikimu, išskyrus, kai dirbama pagal suminę darbo laiko apskaitą ar kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais;
  • Nuspręsta, jog bendrai poilsio diena yra tik sekmadienis. Iki šiol poilsio dienomis buvo laikomi šeštadienis ir sekmadienis;
  • Sutarta, jog kasmetinių atostogų suteikimo eilė darbovietėje sudaroma, atsižvelgiant į šių darbuotojų pageidavimus (prioriteto tvarka):

1) nėščios darbuotojos ir darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki trejų metų amžiaus;

2) darbuotojai, auginantys bent vieną iki dešimties metų amžiaus ar neįgalų vaiką.

Naujasis Darbo kodekso projektas Seime užregistruotas 2015 m. birželio 12 d. Iki tol projekto svarstymas ir derinimas tarp socialinių partnerių vyko LR Trišalėje taryboje. LPSK aktyviai dalyvauja šiuose svarstymuose.

 

LPSK informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!