Patvirtintas Lietuvos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius sąrašas

2015 m. rugsėjo 18 d. / Ūkio ministerija

2015 m. rugsėjo 16 d. Vyriausybė patvirtino Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (toliau – Komitetas) narius sąrašą. Priimant įvairius Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, Komitetas konsultuoja ir pataria Europos Komisijai, ES Tarybai ir Europos Parlamentui, kad ES politika ir teisėkūra būtų demokratiškesnė ir efektyviau tenkintų ES piliečių poreikius.

2015 m. rugsėjo 16 d. Vyriausybė patvirtino Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (toliau – Komitetas) narius sąrašą. Priimant įvairius Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, Komitetas konsultuoja ir pataria Europos Komisijai, ES Tarybai ir Europos Parlamentui, kad ES politika ir teisėkūra būtų demokratiškesnė ir efektyviau tenkintų ES piliečių poreikius.

„Darbdavių“ tikslinėje grupėje į Komitetą pasiūlyti Alfredas Jonuška, Linas Lasiauskas ir Gintaras Morkis, „Darbuotojų“ – Tatjana Babrauskienė (LPSK past. – Lietuvos švietimo profesinės sąjungos tarptautinė sekretorė), Daiva Kvedaraitė ir Irena Petraitienė (LPSK past. – Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė), o „Įvairių interesų“ – Mindaugas Maciulevičius, Vitas Mačiulis ir Indrė Vareikytė.

Atranką į Komiteto narius sudarė trys etapai: pasiūlymų administracinės atitikties ir organizacijos tinkamumo vertinimas, organizacijų vertinimas balais ir kandidatų pokalbis su Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos vertinimo komisija.

Minėta vertinimo komisija, atlikusi organizacijų ir atstovų vertimą, sudarė siūlomų Lietuvos Respublikos kandidatų į Komiteto narius sąrašą, kuris buvo pateiktas Vyriausybei. Vyriausybės patvirtintą kandidatų sąrašą Užsienio reikalų ministerija perduoda ES Tarybai. Po konsultacijų su Europos Komisija valstybių narių pasiūlyti kandidatai bus tvirtinami Komiteto nariais ES Tarybos sprendimu.

Komitetas yra 1957 metais įsteigtas ES patariamasis organas. Europos Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija, prieš priimdami naujus įvairių sričių teisės aktus, yra įpareigoti konsultuotis su Komitetu.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!