Žmogiškųjų išteklių prognozavimas ir stebėsena

Rugpjūčio 13 d. Vilniuje vyko Ūkio ministerijos ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo ir kvalifikacijų sąsajų su darbo vieta stebėsenos sistemos sukūrimas” rezultatų sklaidos renginys. Šio projekto tikslas – sukurti žmogiškųjų išteklių paklausai prognozuoti reikalingą instrumentą.

Šio instrumento pagrindu numatoma vykdyti nuolatinius vidutinės trukmes (5 metų) žmogiškųjų išteklių paklausos tyrimus. Ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamento žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėjas Linas Kadys pabrėžė, kad šis žmogiškųjų išteklių prognozavimo modelis yra nuolat veikiančios kvalifikuotos darbo jėgos sąsajų su darbo vietomis stebėsenos sistemos –  Specialistų kvalifikacijų žemėlapio – dalis. Modelyje taip pat naudojamos jau esančios informacinės sistemos: Diplomų ir atestatų registro, Gyventojų registro, „Sodros“ sistemos, papildytos darbdavių prognozėmis bei jų pateikiamais duomenimis apie darbuotojų profesijas.

Renginio dalyviai buvo supažindinti ne tik su šiuo prognozavimo įrankiu ir jo panaudojimo galimybėmis bei interneto portalu www.zips.lt , bet jiems taip pat buvo pristatyta Lietuvos žmogiškųjų išteklių paklausos ir pasiūlos prognozė iki 2018 m.

Be to, renginyje buvo pristatyta darbo jėgos prognozavimo ir stebėsenos geroji praktika Čekijoje, kurios patirtimi remiantis buvo kuriamas šis Lietuvos žmogiškųjų išteklių prognozavimo įrankis.

 

 

LPSK projektų vadovė Danutė Šlionskienė

 

 

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!