Profesinių sąjungų jaunimo seminaras Rygoje

Birželio 5-7 d. vyko tarptautinis profesinių sąjungų jaunimo seminaras Rygoje „Stiprinti profesinių sąjungų jaunimo dalyvavimą priimant sprendimus Europos ir nacionaliniu lygmeniu“. Dalyvavo profesinių sąjungų lyderiai iš Ispanijos, Belgijos, Italijos, Suomijos, Švedijos, Lenkijos, Vengrijos, Prancūzijos, Lietuvos, Estijos ir Latvijos. dalinosi savo patirtimi ir aptarinėjo jaunimo dalyvavimo galimybes profesinių sąjungų judėjimo, užimtumo ir tarptautinio bendradarbiavimo sprendžiant įvairias problemas. Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijai darbuotojų profesinės sąjungos komiteto deleguota Jaunimo komiteto pirmininkė Neringa Masalskytė.

Profesinių sąjungų jaunimas diskutavo apie dalyvavimą Europos ir nacionaliniuose politiniuose procesuose, profesinio tobulėjimo iššūkius, nedarbo problemų sprendimą, dalinosi gerąja patirtimi.

Bronius Bučelis, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas

0

3

8

6

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!