Išeitinės išmokos – iš Garantinio fondo lėšų

Šiandien 14 val. vyks Trišalės tarybos posėdis, kuriame Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (toliau – LPSK) pirmininkas Artūras Černiauskas pristatys Lietuvos darbo kodekso (toliau – DK) pataisas. Siūloma papildyti 140 straipsnį 4 dalimi, pagal kurią nutraukus darbo sutartį dėl ekonominių ar technologinių priežasčių, išeitinė išmoka atleistam darbuotojui būtų išmokama iš garantinės institucijos lėšų. Lietuvoje tokia institucija yra Garantinis fondas (toliau – GF).

 Artūras Černiauskas sakė, kad pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus iš GF lėšų mokamos nustatyto dydžio išmokos bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių darbuotojams, kurie nutraukė ar dar tęsia darbo santykius su jomis. Tačiau siūloma papildyti DK, kad dėl ekonominių ar technologinių priežasčių atleistam darbuotojui išeitinės išmokos taip pat būtų mokamos iš Garantinio fondo.

 „Ne paslaptis, kad atsiradus ekonominiams sunkumams ar dėl technologinių priežasčių darbdavys, taupydamas savo lėšas, priverčia darbuotoją išeiti neva abipusiu susitarimu ir darbuotojas negauna išeitinės išmokos. Dėl to tarp darbdavio ir darbuotojo kyla įtampa. Jei būtų patvirtintos šios pataisos, ši įtampa sumažėtų: darbdavys nepatirtų papildomų išlaidų, o darbuotojas gautų išeitinę išmoką“, – kalbėjo A. Černiauskas.

Pasak LPSK pirmininko, darbo sutartį nutraukus dėl technologinių priežasčių, gali tekti atleisti darbuotojus.

„Kai modernizuojama gamyba ar kita sritis, tarkim, rankų darbas pakeičiamas automatizuota linija, gali nebereikėti visų ar kai kurių darbuotojų funkcijų. Taigi darbdavys būtų priverstas atleisti juos. Gali būti ir taip, kad naujoms technologijoms prižiūrėti gali nepakakti darbuotojo kvalifikacijos, taigi tektų ieškoti kito darbuotojo, o su senuoju – nutraukti darbo sutartį dėl kvalifikacijos stokos“, – aiškino Artūras Černiauskas.

 LPSK pirmininkas sakė, kad „darbo sutarties nutraukimas dėl ekonominių priežasčių turi būti pagrįstas ekonomine būtinybe. Tai gali būti nepaliaujamas apyvartos mažėjimas, finansavimo sutrikimai, nuolatiniai nuostoliai, nulemti objektyvių priežasčių, naujo konkurento atsiradimas rinkoje ir pan. Tokios pozicijos laikomasi ir teismuose.“

 Per septynis šių metų mėnesius Garantinio fondo pajamos ir išlaidos sudarė 46 mln. 202 tūkst. litų. Iš jų išmokos darbuotojams sudarė 35 mln. litų.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!