VSD įstaymais privalu sudaryti sąlygas oriam dirbančiųjų ir išėjusių į pensiją žmonių gyvenimui

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos moterų centras pritaria LPSK darbo grupės siūlymams dėl LR VSD Įstatymo bei su juo susijusių Įstatymų (VSD Pensijų, Ligos ir motinystės socialinio draudimo, Nedarbo socialinio draudimo, Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas).

LPSK konstatuoja, kad VSD įstatymai turi sudaryti sąlygas naudotis socialinio draudimo išmokomis, kurios sudarytų sąlygas oriam dirbančiųjų ir išėjusių į pensiją žmonių gyvenimui, atsižvelgiant į Valstybės ekonomines, finansines galimybes.

Kai dėl Seimo ar Vyriausybės priimtų teisės aktų, padidėja socialinio draudimo išlaidos ar sumažėja pajamos, o socialinio draudimo įmokų tarifai nekeičiami arba yra nepakankamo dydžio, trūkstamas lėšos turi būti asignuojamos iš Valstybės biudžeto. Dažnai, priimant įstatymus, kitus teisinius aktus, neatsižvelgiama į SODROS finansines galimybes. Iki šiol nėra sudaryto SODROJE rezervinio fondo išmokų svyravimams išlyginti. SODRA verčiama skolintis iš bankų ir mokėti palūkanas. Tai žalinga praktika. Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemoje būtina atskirti socialinio draudimo ir solidarumo dalis pensijų ir kitų socialinio draudimo išmokų sistemoje. Išmokų dydžius susieti su įmokų dydžiais ir mokėjimo trukme( metais). Išmokos turėtų būti indeksuojamos. Įstatymuose įtvirtinti paskatą, kuo ilgiau išlikti darbo rinkoje, tuo labiau kad demografinė situacija nėra palanki.
VSD įmokos turėtų būti mokamos nuo visų darbinių pajamų. Net tokių, kaip, pvz., nuo dividendų, tantjemų ir pan.
Reikėtų atskirti socialinio draudimo ir nedraudimines išmokas ar privilegines išmokas. Draudimines išmokas moka SODRA iš surinktų įmokų. Nedraudimines išmokas moka iš Valstybės biudžeto. Lietuvoje egzistuoja valstybinių pensijų ir rentų sistema, finansuojama iš valstybės biudžeto. Kai kurios yra privileginės subjektyviai vertinant žmogaus nuopelnus. Jos galėtų būti vienkartinės ir mokamos iš Valstybės biudžeto.
Valstybė turėtų perimti Darbo biržos sistemos išlaikymą. Gal jai reiktų dirbti sutarčių su darbdaviais pagrindu. Darbo birža ruošia pagal sutartis su darbdaviais jiems darbuotojus- specialistus, darbdaviai moka.
Diskutuotina situacija, kai mokėjusiems ženkliai skirtingas draudimines įmokas, išmokos mažai skiriasi nuo mokėjusių nuo minimalios algos, pvz,, senatvės pensija. Pasisakome prieš įmokų „lubų“ nustatymą ir kartu siūlome nustatyti, kad visos soc. draudimo išmokos priklausytų nuo įmokų.
VSD įmokas ir išmokas planuoti ir apskaityti pagal atskiras socialinio draudimo rūšis.

Siūlome:
Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme:
– grąžinti 85 procentų dydžio išmokas ligos atveju;
– moterims, neturinčioms darbo stažo, mokėti nėštumo ir gimdymo pašalpą, siekiančią 0,75 procentus MMA iš Valstybės biudžeto bei tolesnę pašalpą iki vaikui sueis 2 metai.

 

LPSK darbo grupė