Mėnuo: 2014 balandžio

Jaunimas – mūsų ateitis!

Akcija siekiama atkreipti dėmesį į jaunimo nedarbo problemas.   Plačiau apie kampaniją skaitykite šia saityno prieiga:  http://www.effat.org/en/node/10948   Vaizdo įrašas: http://www.lpsk.lt/?lang=lt&mID=3&id=4842     EFFAT informacija […]

Skurdas – tam tikras demokratijos paradoksas

Šiuo­lai­ki­nis skur­das ne­tu­ri ri­bų   Ko­dėl dir­ban­tis žmo­gus Lie­tu­vo­je pri­vers­tas gy­ven­ti ant skur­do ri­bos? Są­ži­nin­gas dar­bas jau ne­be­ga­ran­tuo­ja žmo­gui oraus gy­ve­ni­mo – ar tai nor­ma­lu? […]

Lpsk ir vdi pasirašė bendradarbiavimo susitarimą

Susitarimas suteikia daugiau galimybių darbuotojų atstovams dalyvauti nustatant ir tiriant darbo teisės pažeidimus įmonėse, siekti saugių darbo sąlygų įmonėse. Šalių atstovai susitarė, kad Valstybinė darbo […]

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!