Lpsk ir vdi pasirašė bendradarbiavimo susitarimą

Susitarimas suteikia daugiau galimybių darbuotojų atstovams dalyvauti nustatant ir tiriant darbo teisės pažeidimus įmonėse, siekti saugių darbo sąlygų įmonėse. Šalių atstovai susitarė, kad Valstybinė darbo inspekcija apie patikrinimą informuos LPSK pirminių profesinių sąjungų atstovus įmonėse bei išklausys jų nuomonę apie galimus darbo teisės pažeidimus. Tuo tikslu Konfederacija pateiks Valstybinei darbo inspekcijai atstovų įmonėse, kuriose veikia Konfederacijai priklausančios organizacijos, sąrašą bei kontaktinius duomenis.


 


Be to, buvo susitarta dėl Profesinių sąjungų įstatyme įtvirtinto profesinių sąjungų nevalstybinių inspekcijų veikimo mechanizmo: profesinių sąjungų paskirti atstovai fiksuos darbo teisės aktų pažeidimo faktą ir surinktą informaciją perduos teritorinei valstybinei darbo inspekcijai, kuri inicijuos įmonės patikrinimą arba administracinės atsakomybės taikymą darbdaviui.


 


Šalys taip pat susitarė, kad palaikys viena kitos iniciatyvas, kuriomis siekiama skaidresnio darbo organizavimo įmonėse, užtikrins efektyvesnį darbo įstatymų įgyvendinimą. Esant pagrįstam Profesinės sąjungos prašymui, Valstybinė darbo inspekcija siūlys darbdaviui pakartotinai atlikti darbo vietos vertinimą, darbo sąlygų matavimus.


 


 


parengė


Jolanta Cinaitienė


LPSK teisininkė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!