Lietuva prie europos integracijos vairo – naujas žvilgsnis į europą!

Lietuva pirmą kartą pirmininkauja ES Tarybai. Atsižvelgiant į tai, spalio 23 d. rengiama konferencija turi keletą tikslų. Visų pirma, bus siekiama išsiaiškinti, kaip Lietuvos Respublika, jos pilietinė visuomenė ir piliečiai suvokia Europos Sąjungą ir Lietuvos vaidmenį ES, po to – pasikeisti nuomonėmis apie esamas ir būsimas ES galimybes ir iššūkius. Galiausiai, numatyta skirti laiko iš naujo peržiūrėti su naryste ES susijusius Lietuvos lūkesčius ir išnagrinėti poreikį kurti socialinę Europą ir piliečių Europą, ypač rengiantis 2014 m. Europos Parlamento rinkimams.


 


Preliminarią konferencijos programos kopiją rasite čia.


 


Renginio vieta:


Lietuvos Respublikos Seimas (Seimo III-ieji rūmai, konferencijų salėje).  


 


 


 


LPSK ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto


informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!