Radijo laida „nuo algos iki algos“

Laidoje dalyvauja:


Petras Algirdas Rauka LPSK narės, Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas


Inga Ruginienė LPSK narės, Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininko pavaduotoja


 


Laidos tema:


Socialinės partnerystės stiprinimas Lietuvoje. Patirtys, įrodančios kolektyvinės sutarties naudingumą. Kolektyvinės derybos ir kolektyvinė sutartis: projekto veiklų pažangos urėdijose rezultatai. Derybų procesas, strategija, įgyvendinimas. Kolektyvinės derybos ir kolektyvinė sutartis: darbuotojų ir darbdavių susitarimo ribos ir galimybės – strategija, procesas, įgyvendinimas. Kolektyvinių sutarčių rengimas, sudarymas ir vykdymas. Praktinė bendrų darbdavių ir profesinių sąjungų mokymų nauda šiame projekte.


Darbuotojų ir darbdavių susitarimo ribos ir galimybės. Socialinių partnerių vaidmuo gerinant darbo sąlygas – motyvacija dirbti ir prisidėti prie darnios ekonomikos bei visuomenės raidos.


 


Laidos vedėjas – Česlovas Burba


 


Laidos galima klausytis šia saityno prieiga:


http://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrtlt  


 


Klausimus galite pateikti šiais telefonų numeriais:


(8 5) 233 1012, (8 5) 233 1013.


 


Radijo laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.


 


 


Radijo laidų koordinatorė


Kristina Rozenbergaitė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!