Nauja profesinių sąjungų veiklos kryptis

Pastaruoju metu, LPSK pradėjo bendradarbiauti su visuomenine organizacija „Kitas variantas“ (vadovas – Lukas Benetis, el. p. adresas: lukas@)kitasvariantas.lt; mob. tel. nr.: 8 677 11776, Kauno g. 34, LT-03202, Vilnius. Visuomeniniais pagrindais, ši organizacija dirba su moksleiviais, orientuodama juos pasirenkant darbinę veiklą.


 


Įvertindama pastarojo meto ES Komisijos sprendimus, skirti didžiules lėšas didinant jaunimo užimtumą, LPSK mano, kad profesinių sąjungų dalyvavimas sprendžiant šią problemą – būtinas.


Viena jos sprendimo krypčių – moksleivių profesinis orientavimas, kartu su organizacija „Kitas variantas“.


 


Šių metų rugsėjo 25 d., LPSK būstinėje surengtas organizacijos „Kitas variantas“ ir LPSK atstovų susitikimas. Po diskusijų sutarta paruošti moksleivių profesinio orientavimo programą, finansuojamą ES lėšomis. Šiuo klausimu bus kreiptasi į LR Vyriausybę, trišalę tarybą bei darbdavių organizacijas.


 


Dėl programos turinio, reikiamų lėšų ir jos realizavimo mechanizmo informuosime papildomai.


 


Gerbiami profesinių sąjungų nariai, jei turite pasiūlymų šiuo klausimu, prašome juos pateikti LPSK sekretoriatui, el. p. adresu: lpsk@takas.lt (adresuokite Algirdui Kvedaravičiui, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojui.


 


 


paruošė


Algirdas Kvedaravičius,


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos


pirmininko pavaduotojas

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!