Ar vyriausybė pajėgi spręsti svarbiausias švietimo problemas?

Profesinė sąjunga pritaria Vyriausybės ketinimams reformuoti dabartinę bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo tvarką, nekeičiant jos radikaliai ir nenaikinant mokinio krepšelio. Pagirtinas ir Vyriausybės noras spręsti neformaliojo ugdymo įstaigų (muzikos, meno, sporto mokyklų) finansavimo problemas, stiprinti šiuo metu užmirštas pagrindines mokyklas bei progimnazijas, kompiuterizuoti mokytojų darbo vietas.


Tačiau profesinė sąjunga pasigedo konkrečių priemonių, problemų sprendimo planų ir aiškių nuorodų, kaip bus sprendžiamos visos kitos, nemažiau svarbios, švietimo sistemos problemos. Lieka neaišku, kaip Vyriausybė spręs mokytojų pertekliaus ir vis mažėjančio jų darbo krūvio klausimą. Nesimato, kuria kryptimi ketinama reformuoti pedagogų darbo užmokesčio sistemą. Visiškai užmerkiamos akys į metų metus nesprendžiamą švietimo įstaigų vadovų nepakankamos vadybinės ir teisinės kompetencijos problemą. Be to, galutinai užmiršti valstybės įsipareigojimai sudaryti sąlygas pedagogams anksčiau išeiti į senatvės pensiją bei vykdyti ilgalaikes darbo užmokesčio kėlimo programas.


Lietuvos švietimo profesinė sąjunga tikisi, kad A. Butkevičiaus vadovaujama Vyriausybė nuosekliai vykdys nuolat kartojamą pažadą stiprinti socialinį dialogą.  Laukiame, kada Vyriausybės programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių planas bus koreguojamas, tikslinamas ir pildomas,  atsižvelgiant į mokytojų atstovų pasiūlymus.


 


 


LŠPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!