Pajamų mokesčio lengvata turėtų pasinaudoti visi dirbantys šeimos nariai

Seime įregistruotame Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo projekte siekiama panaikinti šeimos narių diskriminaciją ir sudaryti galimybę ne tik tėvams (įtėviams), globėjams (rūpintojams), bet ir tėvų sutuoktiniams susigrąžinti iš sumokėto pajamų mokesčio dalį patirtų išlaidų.


Pagal dabar galiojantį LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnį, iš pajamų gali būti atimamos per mokestinį laikotarpį savo, sutuoktinio, vaiko (įvaikio), globotinio (rūpintinio) naudai, nuolatinio Lietuvos gyventojo sumokėtos gyvybės draudimo įmokos, pensijų įmokos į pensijų fondus, įmokos už mokslą ar studijas.


Tačiau iš pajamų negali būti atimamos vieno iš tėvų sutuoktinio sumokėtos analogiškos įmokos sutuoktinio vaiko (įvaikio) naudai. Pvz., sutuoktiniai sumokėję už vaiko studijas negali susigrąžinti per pajamų mokestį dalies įmokų, jei vaikas ir jo motina bedarbiai, o dirbančiam motinos sutuoktiniui, kuris nėra vaiko biologinis tėvas, tokia teisė įstatyme nenumatyta.


 


Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6, 17, 18, 20, 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS


 


Šaltinis:


MOKESČIŲ ŽINIOS


www.mzinios.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!