Lietuvos žurnalistų sąjunga priimta į lpsk gretas

Atsižvelgdama į LŽS prašymą, LPSK taryboje bendru sutarimu nuspręsta šią organizaciją priimti, tačiau, vadovaujantis LPSK įstatais, galutinis žodis tartas 2013 m. sausio 18 d. LPSK valdybos posėdyje.


 


„Tūkstantį profesionalių žurnalistų vienijanti organizacija iki šiol veikė savarankiškai, tačiau atėjus laikui apsispręsta, jog kartu su kitomis profesinėmis sąjungomis bus daugiau galimybių užtikrinti žurnalistų socialinį saugumą, – sako LŽS vadovas Dainiaus Radzevičiaus


 


LŽS vadovo nuomone, ekonominiu sunkmečiu organizacija pajautė, kaip nelengva teikti pagalbą žurnalistams veikiant atskirai. Dar neseniai opia problema buvo darbdavių piktnaudžiavimas autorinėmis sutartimis, iš kurių nebuvo atskaitymų į socialinio draudimo fondą, ir panašūs klausimai, kuriuos spręsti reikėjo daugiau teisinės pagalbos ir kūrybinių profesinių organizacijų vienybės.


Dar vienas argumentas, paskatinęs LŽS prisidėti prie LPSK veiklos – faktas, kad daug žurnalistų dirba verslo kompanijų viešųjų ryšių skyriuose ar verslininkams priklausančiuose žiniasklaidos leidiniuose. Kadangi LPSK sudėtyje yra ir atitinkamų verslo šakų profesinių sąjungų, tapusi konfederacijos nare, LŽS tikisi, kad bus galimybių efektyviau organizuoti ir versle dirbančių žurnalistų atstovavimą bei gynybą.


 


 


LPSK informacija


www.lpsk.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!