Profesinių sąjungų protestas už teisę streikuoti

Teismų sprendimais uždraudžiant streikus Lietuvoje, atimama teisė darbuotojams reikalauti, kad darbdaviai laikytųsi darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių ir susitarimų, o pastarųjų metų teismo sprendimai, dėl streikų rengimo, rodo, jog streikai Lietuvoje tapo tik teorine galimybe.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas nustato sudėtingą ir ilgą kolektyvinio darbo ginčo procedūrą, todėl profesinei sąjungai itin sunku apginti teisėtus darbuotojų kolektyvinius interesus. Jei profesinės sąjungos neturės adekvačios galimybės organizuoti kolektyvinius ginčus, darbuotojai Lietuvoje bus beteisiai, nes net ir geriausiais įstatymas ar susitarimas su darbdaviu bus niekinis, neužtikrins sulygtų darbo sąlygų.


Streikas leidžia darbuotojų atstovams išreikšti savo požiūrį ir yra svarbus profesinės sąjungos narių interesų apsaugos aspektas, todėl Lietuvos profesinės sąjungos nesirengia taikstytis su kolektyvinių ginčų teisės ribojimais.


 

 


 


 


 


 


 


 


Piketų akimirkos:


http://www.facebook.com/media/set/?set=a.473180836050823.96389.153500544685522&type=1


 
LPSK informacija


www.lpsk.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!