Lietuvos švietimo profesinės sąjungos atstovai susitiko su seimo ir švietimo ir mokslo ministerijos vadovais

Mokytojų atstovai išvardino tas problemas, kurių nesugebėjo ar nenorėjo spręsti buvusi ŠMM vadovybė: realaus socialinio dialogo trūkumas (nacionalinio lygmens darbdavio nebuvimas, kas neleido pradėti derybų dėl šakos kolektyvinės sutarties), ydinga mokyklų finansavimo tvarka (krepšelio metodika verčia uždaryti mažas mokyklas ir dažnai trūksta lėšų net didelėms mokykloms), mokytojų pertekliaus ir artėjančios masinės bedarbystės problema (pasiūlymas ją spręsti – mažinant mokinių skaičių klasėse bei plėtojant suaugusių mokymą), būtinybė grįžti prie ilgalaikės mokytojų atlyginimų didinimo programos bei išankstinės pensijos klausimų.


Nemažai diskutuota ir apie mokyklų vadovų bei mokytojų darbo kokybę, nors ministras apie tai buvo linkęs kalbėti tik bendrais bruožais. Pabaigoje buvo paliestas klausimas apie ŠMM dalyvavimo Europos socialinio dialogo procesuose būtinumą, kuris ypač aktualus artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES Taryboje.


Nemažą LŠPS atstovų nuostabą sukėlė D. Pavalkio nepasitenkinimas, kai buvo kritiškai atsiliepta apie 2013 m. sausio 4 d. ministro pasirašytą įsakymą, kuriuo savivaldybėms skiriama beveik 16 mln. Lt mažesnė mokinio krepšelio suma. Nors iš esmės D. Pavalkis dėl to nekaltas (tai G. Steponavičiaus komandos apsileidimo rezultatas – neteisingai suskaičiuotas pasikeitęs mokinių skaičius praeitų metų rugsėjo 1 d.), bet ministro nuostata, jog 100 dienų nei jo, nei apskritai Vyriausybės darbo negalima kritikuoti, verčia suklusti.


Susitikimo pabaigoje buvo sutarta vasario – kovo mėnesiais kartu susitikti susitikti su LR Vyriausybės vadovu A. Butkevičium ir aptarti su biudžeto peržiūrėjimu susijusius klausimus.


Antrasis susitikimas vyko Seime, su šios institucijos pirmininku V. Gedvilu. Vienas iš trijų svarbiausių šalies pareigūnų, turintis net patarėją švietimo klausimais, su visais profsąjungiečių išsakytais priekaištais sutiko, bet konkrečių atsakymų ar tuo labiau pažadų nedavė. V. Gedvilas vis kartojo, kad naujoji valdžia dabar nagrinėja kokią situaciją rado po konservatorių ir liberalų valdymo bei teigė, kad “yra daug blogiau, nei manėme”.


Pagrindiniai profesinių sąjungų reikalavimai įstatymų leidėjams: rudenį neatiminėti iš švietimo sistemos pinigų, likusių dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus, papildomai kompensuoti švietimo įstaigoms išlaidas dėl padidėjusio MMA bei iš darbo užmokesčio lėšų mokamas išeitines kompensacijas, sugrąžinti G. Steponavičiaus „pražiopsotus“ 16 mln. Lt. Seimo pirmininkas irgi pritarė susitikimo su ministru pirmininku būtinumui ir pažadėjo tarpininkauti jį organizuojant.


 


 


LŠPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!