Sėkmingos derybos dėl atlyginimų darbuotojams

Darbo grupės posėdis įvyko gruodžio 28 d. eismo saugumo klasėje. Pirmininkavo darbo grupės posėdžiui profsąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, sekretoriavo personalo sk. Vadovė Valentina Bikauskienė. Posėdžio pirmininkas siūlė: autobusų vairuotojams, remonto darbininkams 12%, ir kitiems darbuotojams 10% didinti pagrindinius atlyginimus. Dėl autobusų vairuotojų sutarta papildomai šį klausimą svarstyti 2013 m. sausio 18 d., kai bus svarstomas kolektyvinės sutarties projektas. Autobusų vairuotojams 1,00 Lt didėja minimalaus valandinio atlygio didėjimo priemoka už kiekvieną maršrute dirbtą valandą. Autobusų priėmėjams valandinis atlygis 6,06 Lt ir 45% dydžio kintamas atlyginimas.


Svarstant technikos tarnybos darbininkų darbo apmokėjimą nuspręsta remonto darbininkams 10% didinti valandinį atlygį, įvedant 8 kategorijas. Sutarta, kad visų kategorijų darbininkai, išskyrus 6 kategorijos, bus taikoma nuo 1 iki 1,2 darbo indelio koeficientai, o darbininkams dirbantiems naktį nuo 40 iki 45% didinti kintamojo atlyginimo dydį.


Vairuotojams-varinėtojams ir traktorininkams valandinį ir kintamojo atlyginimo dydį palikti tą patį bei jo dydį svarstyti kolektyvinės sutarties derybose kartu su autobusų vairuotojais. Energetikos grupės darbininkams ir valytojams indeksuotas atlyginimas vadovaujantis Vyriausybės nutarimu. Kitiems darbuotojams nekeičiant kintamojo atlyginimo dydžių indeksuotas minimalaus atlyginimo dydis už reisų planą. Vyr. ekonomistė paminėjo, kad  indeksavus darbuotojų atlyginimus, nuo  2013 m.sausio 1 d. bendrovės išlaidos padidės apie 500 tūkst. litų.


Derybų metu technikos direktorius paminėjo, kad suderinus su darbuotojų profesine sąjunga ir pritarus bendrovės valdybai, nuo 2013 m. sausio mėnesio bus suremontuotos vyrų ir moterų rūbinės, pakeistos persirengimo spintelės, įrengtas poilsio kambarys darbininkams.


Priemonių plane numatyta suremontuoti kabinetus, kurie jau daugiau kaip 20 metų neremontuoti, tam reikės daugiau kaip 1 mln. litų papildomų išlaidų gerinant darbuotojų buitines sąlygas. Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas priminė pažadą autobusų vairuotojams, kad reikėtų įrengti stogą prie degalinių, nes pilantis kurą, vairuotojams kyla nepatogumų. Technikos direktorius atsakė, kad ateityje reikės paruošti techninius projektus įrengiant kompleksą prie degalinės ir galbūt valytojoms valant autobusus nupirkti dulkių siurblius įrengiant diagnostikos punktą, kad autobusai būtų valomi kokybiškiau.   


Profsąjungos pirmininkas Bronius Bučelis priminė transporto sk. viršininkui, kad autobusų vairuotojai skundžiasi, jog baigus darbą nesuspėja užpilti dujų. Atsakyta, kad tai galės atlikti dirbantys autobusų priėmėjai.


Baigiantis deryboms technikos direktorius paminėjo, kad remonto darbininkams bus paruošti kvalifikacijos nuostatai, sudaryta nuolat veikianti komisiją iš 7 narių. Tokiu būdu darbininkai galės kelti kvalifikaciją, kadangi šiuo metu yra tik 6 kategorijos. Komisijos sudėtyje taip pat bus įtraukti ir darbuotojų atstovai.


 

 


 


 


 


 


 


 


 


Bronius Bučelis


LKADPF pirmininkas

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!