Vilniaus universiteto profesinės sąjungos vienys jėgas

Gruodžio 14 dieną vykusioje Vilniaus Universiteto jungtinės profesinės sąjungos konferencijoje profesinės sąjungos valdybos pirmininkė pateikė ataskaitą, kurioje apžvelgė profesinės sąjungos veiklą. Pagrindinis uždavinys, nuo kurio prasidėjo VU profesinių sąjungų bendra veikla, buvo inicijuoti VU kolektyvinės sutarties derybas. Ši užduotis sėkmingai vykdoma. Su rektoriumi pasirašytas ketinimų protokolas, kuriuo pradėtas kolektyvinės sutarties rengimo procesas. Šiuo metu vyksta Universiteto fakultetų ir kitų padalinių visuotiniai susirinkimai, kuriuose priimami sprendimai dėl atstovų delegavimo projektui rengti.


Susirinkimuose paprastai dalyvauja valdybos pirmininkė Jelena Tamulienė ir LŠPS pirmininko pavaduotojas Romas Turonis. Jie kolegoms paaiškina, kodėl reikalingas atstovavimas darbuotojų interesams ir kam būtina kolektyvinė sutartis. Beveik visų fakultetų darbuotojai jau pritarė kolektyvinės sutarties reikalingumui ir įgaliojo savo atstovus dalyvauti projekto rengime. 


Jungtinė profesinė sąjunga analizavo VU statuto projektą ir teikė jam pasiūlymus. Statutas dar svarstomas.


Bendro veikimo sutartyje buvo numatyta, jog konferencijoje turi būti perrinkta valdyba ir pirmininkas. Siekiant sėkmingai tęsti pradėtą veiklą, bendru sutarimu pirmininke naujai kadencijai išrinkta Jelena Tamulienė. 


Konferencijos delegatus pasveikino ir sėkmingo darbo palinkėjo Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Romas Turonis. Jis pažadėjo, kad LŠPS teisininkai ir specialistai teiks visą organizacinę ir teisinę pagalbą tiek derybose dėl kolektyvinės sutarties, tiek kitoje profesinės sąjungos veikloje. Jis profesinei sąjungai palinkėjo augti ir stiprėti. „Tik susibūrę į profesinę sąjungą darbuotojai gali išreikšti savo interesus ir apginti teises. Geresnės kolektyvinės atstovavimo savo interesams sistemos dar niekas nesugalvojo“, – kalbėjo R. Turonis.


Po diskusijų nutarta, kad trijų atskirų profesinių sąjungų veikla tik sutartiniu pagrindu nėra efektyvi, todėl būtina sujungti dabar Universitete veikiančias profesines sąjungas į vieną juridinį darinį. Valdyba įpareigota iki gegužės mėnesio parengti VU profesinės sąjungos įstatus.


 


 


Vilniaus Universiteto jungtinės profesinės sąjungos informacija


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!