Dėl prastos darbo saugos įmonėms gali didėti sodros įmokų tarifai

Sodros tarifams diferencijuoti, be kitų rodiklių, nuo 2013 m. sausio 1 d. turi būti taikomi Darbo kodekse nurodyti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimai, kai teisės aktų nustatyta tvarka stabdomi darbai (kai darbuotojas neapmokytas saugiai dirbti; sugedus darbo priemonei ar susidarius avarinei situacijai; kai dirbama pažeidžiant nustatytus technologinius reglamentus ar neįrengus reikiamų kolektyvinės apsaugos priemonių arba kai darbuotojai neaprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis bei kitais atvejais, kai darbo aplinka kenksminga ar pavojinga sveikatai, gyvybei).


„Pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą, nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifų dydis priklauso nuo draudėjo darbuotojų saugos ir sveikatos būklės. Todėl yra tikimybė, jog šioms įmonėms bus taikomi aukštesni nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifai ir jie įsigaliotų nuo kitų metų“, – teigia Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Vilius Mačiulaitis. Tokie duomenys, vadovaujantis papildytu Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, Sodrai teikiami pirmą kartą. Pasak V. Mačiulaičio, tikėtina, jog ši priemonė pasiteisins siekiant užtikrinti saugesnes darbo sąlygas bei skatins vadovus geriau kontroliuoti situaciją įmonėje.


 


 


VDI informacija


www.vdi.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!