Kauno savivaldybė bendradarbiaus su lietuvos švietimo profesine sąjunga

Kauno miesto savivaldybė projekte dalyvaus partnerio teisėmis. Sutarties pasirašymui spalio 4 d. Pritarė miesto taryba. Projektas finansuojamas Europos sąjungos fondų lėšomis. Kauno miesto savivaldybė, tapusi projekto partneriu, neturės finansinių įsipareigojimų projekto vykdymui.


Projekto veiklas vykdys viešųjų pirkimų metu nustatyti laimėtojai. Bus organizuojami mokymai, rengiami specialistai, įgyvendinamos kitos švietimo veiklos. Visi renginiai, susiję su projektu, bus vykdomi pagal Projekto vykdytojo (Lietuvos švietimo profesinės sąjungos) parengtą ir su viešųjų pirkimų metu nustatytu laimėtoju suderintą renginių grafiką. Mokymuose galės dalyvauti 8-10 savivaldybės administracijos darbuotojai, Kauno miesto 4 švietimo įstaigų vadovai, mokytojai ir kiti švietimo darbuotojai.


„Dalyvaujant projekte bus siekiama kiekybinių projekto produkto ir rezultato rodiklių – pasirašyta teritorinė švietimo kolektyvinė sutartis, įsteigta trišalė/dvišalė švietimo taryba savivaldybėje”, – sutarties pasirašymo metu teigė Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas Antanas Bagdonas.


 


http://www.kaunas.lt/index.php?877911647


 


 


Šaltinis:


www.svietimoprofsajunga.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!