Radijo laida „nuo algos iki algos“

Laidoje dalyvauja:


Juozas Neverauskas, LPSK narės, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas


Virginija Vilimienė, Naftininkų profesinės sąjungos pirmininkė


Ramūnas Bertulis, Naftininkų profesinės sąjungos teisininkas, Darbuotojų sveikatos ir saugos komiteto narys


 


Laidos tema:


Socialinio dialogo stiprinimas Lietuvoje – plėtra ir vykdymas.


Tiesioginė kolektyvinių derybų įtaka stiprinant socialinę partnerystę – darbuotojų ir darbdavių susitarimo ribos ir galimybės.


Socialinių partnerių švietimas bei informavimas darbuotojų sveikatos ir saugos klausimais. Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų steigimas, veiklos naudingumas pramonės sektoriuje.


 


Laidos vedėjas – Madona Lučkaitė Katalynienė


 


Laidos galima klausytis šia saityno prieiga: http://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrtlt  


Klausimus galite pateikti šiais telefonų numeriais: (8 5) 233 1012, (8 5) 233 1013.


 


Radijo laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.


 


 


Radijo laidų koordinatorė


Kristina Rozenbergaitė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!