Darbo inspektoriai – moksleivių ir studentų auditorijose

Siekdama populiarinti, skleisti ir nuo jaunų metų diegti saugaus darbo nuostatas ir tuo pačiu vykdydama vieną iš strateginių uždavinių – geriau parengti jaunimą darbinei veiklai, Valstybinė darbo inspekcija šiais metais itin daug dėmesio skyrė įvairaus amžiaus besimokančiam jaunimui.


Visuose regionuose saugaus darbo pamokose moksleiviams darbo inspektoriai kvietė kartu pamąstyti apie būsimąjį darbo pasaulį, apie galimus pavojus dirbant įvairius darbus, apie tai, kokios priežastys gali lemti nelaimes darbe. Mokyklose šia tema buvo organizuojami piešinių konkursai, surengtos jų parodos, rodyti smagūs ir pamokantys animaciniai filmukai, pateikti Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos ryšių punkto, veikiančio prie Valstybinės darbo inspekcijos.


Konsultaciniuose-šviečiamuosiuose seminaruose profesinių ir aukštųjų mokyklų studentams, kurių įvairiuose šalies miestuose šį pavasarį surengta per trisdešimt, darbo inspektoriai perteikė apibendrintą informaciją, reikalingą sudarant pirmąją darbo sutartį, išsamiai aiškino darbuotojo teises, pareigas, nagrinėjo kitas darbo santykių temas, teisinius aspektus, susijusius su darbu – supažindino su tomis žiniomis, kurios padėtų tvirčiau žengti į darbo rinką.


Parengtas ir jaunimui platintas lankstinukas „Pirmasis darbas? Nori žinoti savo teises?“. Šis lankstinukas, kaip ir lankstinukas „Ką reikia žinoti priimant mokinį / studentą atlikti praktiką“ (su mokinio / studento praktika susijusi informacija darbdaviams) taip pat pateikti virtualia forma Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainės rubrikoje „Jaunimo užimtumui skatinti“.


Išsami informacija apie jaunų asmenų įdarbinimą, darbo sutarčių sudarymą visuomenei pateikiama Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje www.vdi.lt, rubrikoje Konsultuojame, teikiame paslaugas / Jauni asmenys.


Konkrečiais klausimais galima pasikonsultuoti tiek Valstybinės darbo inspekcijos administracijoje, tiek visuose teritoriniuose skyriuose.


 


 


VDI informacija


www.vdi.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!