Streiką paskelbusių profesinių sąjungų atstovai dalyvavo susitikime prezidentūroje

Kovo 5 d. įspėjamąjį streiką organizavusių profesinių sąjungų – Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ir Žemaitijos susivienijimo – atstovai A. Jurgelevičius, E. Jesinas ir R. Turonis susitiko su LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės vyriausiąja patarėja Virginija Būdiene ir patarėja dr. Almeda Kuriene. Vienas iš susitikimo tikslų buvo išaiškinti Prezidentės aplinkos žmonėms streiko reikalavimus, apie kuriuos viešojoje erdvėje Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva paskelbta daugybė prasimanymų ar net melo. Kitas tikslas – padedant šalies vadovei, ieškoti kelių, skatinančių socialinio dialogo ir partnerystės raidą Lietuvos švietimo sistemoje. Beveik dvi valandas vykusio pokalbio metu buvo detaliai aptarti profesinių sąjungų iškelti reikalavimai ir keliai šiems reikalavimams įgyvendinti. Apibendrindama susitikimą, vyriausioji patarėja V. Būdienė informavo, kad siūlys Prezidentei Daliai Grybauskaitei paraginti švietimo ir mokslo ministrą G. Steponavičių siekti efektyvesnio socialinio dialogo su streiką skelbusiomis profesinėmis sąjungomis.


Primename, kad prieš savaitę  LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas išplatino pareiškimą, kuriuo palaiko streiką skelbusių švietimo profesinių sąjungų reikalavimus ir ragina švietimo ir mokslo ministrą Gintarą Steponavičių pereiti nuo bendro pobūdžio diskusijų prie konkrečių veiksmų, numatytų  Lietuvos Respublikos įstatymuose, kurių dėka pagaliau būtų pasirašyta kolektyvinė sutartis su švietimo profsąjungomis.


 


 


LŠPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!