Etuce vadovo m. romerio kreipimasis į ministrą g. steponavičių dėl situacijos švietimo sistemoje

Dėl situacijos Lietuvos švietimo sistemoje


 


Gerb. ministre Gintarai Steponavičiau,


 


ETUCE gavo nerimą keliančių pranešimų, susijusių su santykiais tarp profesinės sąjungos bei Švietimo ir mokslo ministerijos. Leiskite man visų pirma priminti, kad jau anksčiau kritikavau tai, jog ministerija niekaip neišsiaiškina, kas yra Lietuvos mokytojų darbdavys. Tokia situacija nėra patenkinama ir nesuteikia stabilumo.


Per pastarąsias savaites ir mėnesius mūsų organizacijos narė – LŠMPSF Lietuvos švietimo profesinė sąjunga kreipėsi į ministeriją su keliais švietimo klausimais, pavyzdžiui, dėl mokyklų finansavimo ir mokytojų kvalifikacijų. Kaip mums žinoma, profesinė sąjunga pateikė keletą pasiūlymų dėl finansavimo sistemos tobulinimo, taip pat dėl mokytojų kompetencijų, kurios nebuvo peržiūrėtos nuo 1990-ųjų vidurio. Visi šie pasiūlymai yra neutralūs švietimo biudžeto atžvilgiu, tačiau ministerija juos atmetė, teigdama, kad ji neva nėra darbdavys arba tas, kuris turėtų sukurti sistemą, nustatančią darbdavį. Priešingai, atrodo, kad ministerija viešai kritikuoja mūsų narę – profesinę sąjungą teigdama, kad įvykdžius reikalavimus bus didinamas švietimo biudžetas, tai šiuo atveju  nėra tiesa.


Vienas iš svarbių LŠPS pasiūlymų buvo įtvirtinti nuostatą, kad mokytojai dirba  visu krūviu, kai tai yra įmanoma. Nuolat besikartojantis darbas ne visą darbo laiką, neapibrėžtos darbo sutartys prieštarauja Europos direktyvai. Žinojimas, kad mūsų nariai jau pralaimėjo teismo bylas šiuo klausimu, nereiškia, jog Lietuvos teisėje yra laikomasi Europos teisės normų. Remdami savo narius mes teiksime Europos Teisingumo Teismui bylą prieš Lietuvos Vyriausybę.


ETUCE jokiu būdu negali sutikti su tuo, kad mūsų nariai būtų išnaudojami dirbant mažai apmokamą nesaugų darbą, kuris neteikia jokių garantijų.


Profesinės sąjungos nariai tinkamai reagavo į situaciją švietime, mes visapusiškai palaikome jų siekius. ETUCE aiškiai pareiškia, kad socialiniu dialogu, įskaitant kolektyvines derybas, turi būti suinteresuotos visos susijusios šalys, įskaitant ministeriją.


Jei dabartinė situacija greitu laiku nepasikeis, ketiname pateikti skundą į TDO Ženevoje. Patikiname, kad ministerijos elgesys sulauks kruopščios analizės  tarptautiniu lygiu. Mūsų manymu, buvo pakankamai laiko išsiaiškinti, kas yra darbdavys švietimo srityje Lietuvoje. Aiškumo nebuvimas, atrodo, ministerijai labai patogus, nes tokiu atveju niekas negali būti apkaltintas dėl galimų teisinių darbdavių  nusižengimų, kurie, savaime suprantama, negali būti toleruojami.


ETUCE nutarė remti mūsų organizaciją Europos Teisingumo Teisme prieš Lietuvos Vyriausybę ir toliau palaikys savo narius, kovojančius už tikrą, atvirą ir atsakingą dialogą.


ETUCE Europinis direktorius Martinas Romeris


Laiško originalą rasite čia>>


 


 


LŠPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!