Autobusų vairuotojų susirinkimas

Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis pateikė informaciją dėl finansinės situacijos bendrovėje. Atstačius darbuotojams atlyginimus, metus užbaigėme su 200 tūkst. litų nuostoliu. Kauno miesto savivaldybė bendrovei skolinga 20.5 mln. litų. Bendrovės vadovybė, įvertinusi esamą finansinę situaciją, turės imtis neatidėliotinų priemonių stabilizuojant esamą finansinę bendrovės padėtį. Prognozuojama, kad 2012 metais Savivaldybės skola gali išaugti 25–30 mln. litų. Skolinantis iš banko, sumokama apie 500 tūkstančių litų. Teko imtis priemonių ir dėl to autobusų vairuotojams atsisakyta mokėti 5% už abonentinių talonėlių platinimą. Tokiu būdu bus sutaupyta apie 120 tūkst. litų.


2012 metais planuojama pastatyti dujines kolonėles, nes II ketvirtyje numatyta įsigyti 24 naujus autobusus. Vykdant ekologinio transporto programą, dar 2012 metais planuojama gauti 15 naujų autobusų, pakeisiančių susidėvėjusius. Generalinis direktorius priminė autobusų vairuotojams, kad atsakingiau naudotų ir eksploatuotų jiems skirtas transporto priemones. Už kasdienę priežiūrą, autobusų vairuotojams mokamas papildomas priedas prie gaunamo atlyginimo. Įsigijus dujinius autobusus, vairuotojai bus apmokomi jais dirbti.


Vėliau generalinis direktorius atsakė į pateiktus autobusų vairuotojų klausimus dėl elektroninio bilieto įdiegimo, panaikinus popierinius vienkartinius bilietėlius ir bendros tvarkos įleidžiant keleivius per priekines duris.


Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis informavo autobusų vairuotojus, kad 2012 m. sausio 1 d. organizacijoje yra 50.9% profesinės sąjungos narių ir darbuotojų profesinei sąjungai pasirašius kolektyvinę sutartį tinkamai atstovaujama darbuotojų interesams.


Dėl geležinkelio stoties išvažiavimo kreiptasi į Kauno miesto merą Andrių Kupčinską, dėl dažnų autoįvykių. Nuspręsta, kad II ketvirtyje, atlikus projektavimo darbus, šioje sankryžoje, bus įrengtas šviesoforas. Projekto vertė ir šviesoforo įrengimas kainuos apie 200 tūkst. litų miesto biudžeto lėšų. Neseniai profesinė sąjunga kreipėsi į Kauno miesto merą prašydama, kad iš apyvartos būtų išimti popieriniai vienkartiniai bilietėliai. Nuo kovo 1 dienos pasiūlyta naudoti elektroninius bilietus, palengvinsiančius autobusų vairuotojų darbą. Įgyvendinant šį siūlymą, AB „Autrolis“ reikės pagaminti apie 100 tūkst. elektroninių bilietų, šiam siūlymui artimiausiu lakiu turės pritarti Kauno miesto savivaldybės taryba. Darbuotojų profesinė sąjunga raštu kreipėsi į Seimo narį Rytą Kupčinską, dėl planuojamo 2012 metų biudžeto ir prašė, kad būtų nemažinamas praėjusių metų biudžetas vietinio transporto įmonėms. Seimo narys raštu kreipėsi į Kauno miesto merą ir administracijos direktorių prašydamas, kad vietinio susisekimo transporto įmonėms būtų skiriama 64 mln. litų ir prašė išsamiai išnagrinėti darbuotojų profesinės sąjungos prašymą ir atsižvelgti į galimybes, tvirtinant 2012 metų Kauno miesto biudžetą. Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas raštu kreipėsi į bendrovės valdybos pirmininką ir generalinį direktorių, prašydamas rekonstruoti vyrų ir moterų rūbines, pakeičiant persirengimo spinteles ir esant galimybei, degalinės teritorijoje įrengti pastogę.


Kalbėjo transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis, jis priminė autobusų vairuotojams laikytis nustatyto grafiko. Pasitaiko atvejų, kad autobusų vairuotojai sugeba ankščiau laiko (5–8 min.) atvažiuoti į galutinę stotelę. Autobusų vairuotojai, nesilaikantys nustatyto grafiko, bus baudžiami.


Pateikta informacija, kad pageidaujantys dirbti 37 maršruto (kursuojančio nakties metu) autobusu, gali kreiptis į vyr. dispečerę Algutę Steponaitienę, kuri suregistruos norinčiuosius.


Planuojant kito mėnesio darbo grafikus atsižvelgsime į autobusų vairuotojų pageidavimus. Vėliau transporto eksploatacijos direktorius atsakė į autobusų vairuotojų pateiktus klausimus.


 


Be 80 autobusų vairuotojų, susirinkime dalyvavo: generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis, darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, vyr.ekonomistė Vijolė Platačienė, eksploatacijos vyr. specialistė Daiva Agulienė.


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


Lietuvos transporto   darbuotojų 


profesinių sąjungų  forumo informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!