Nuo vasario šalpos kompensacijos sieks 2009-ųjų lygį

Šalpos kompensacijas šiuo metu gauna apie 3500 asmenų. Atstatytas išmokas gaus apie 1800 šių išmokų gavėjų, nes 2010-2011 m. laikotarpiu šalpos kompensacijos buvo perskaičiuojamos tik darbingiems darbingo amžiaus asmenims. Šalpos kompensacijas moka savivaldybių administracijų socialinės paramos skyriai.
Šalpos kompensacijos yra skiriamos tėvams (įtėviams), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose neįgalius vaikus, bei motinoms, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų. Minėtosios kompensacijos skiriamos šiems žmonėms, sulaukusiems penkeriais metais mažesnio už senatvės pensijos amžiaus arba pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo.
Šalpos kompensacijos, kaip ir kitos socialinės išmokos, buvo sumažintos 2009 m. gruodį Seimo priimtu Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinuoju įstatymu, kuris įsigaliojo nuo 2010-ųjų sausio 1 d.


 


 


Šaltinis:


„Šiauliai plius“


www.etaplius.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!